Meer meldingen van fraude met cryptomunten sinds lancering campagne

Sinds de lancering begin juni van een campagne die waarschuwt tegen fraude met cryptomunten, is het aantal meldingen daarvan gevoelig gestegen. Meer dan twee miljoen Belgen werden bereikt door de campagne.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “We gingen er bij de lancering van de campagne van uit dat er een groot dark number was. Maar een klein deel van de slachtoffers van fraudegevallen doet daar effectief ook aangifte van. Met onze campagne hadden we een dubbel doel voor ogen: enerzijds mensen sensibiliseren zodat ze fraude herkennen en anderzijds slachtoffers aanmoedigen om fraude aan te geven. Hoe meer slachtoffers zich melden, hoe groter de kans dat we oplichters kunnen stoppen.”

Sinds de lancering begin juni werden al meer dan twee miljoen Belgen bereikt door een sensibiliseringscampagne die moet waarschuwen tegen fraude met cryptomunten. Via sociale media en via de website https://temooiomwaartezijn.be krijgen mensen informatie over hoe ze fraude met cryptomunten kunnen herkennen en wat ze kunnen doen als ze opgelicht zijn. Slachtoffers wordt aangeraden om de fraude te melden bij het Meldpunt. De FOD Economie gaat met alle verzamelde info aan de slag om fraudeurs aan te pakken.

Het aantal meldingen die de overheid ontving steeg gevoelig sinds de lancering van de campagne. In juni ontving het Meldpunt van de overheid 58 meldingen over fraude met cryptomunten, in juli ging het om 234 meldingen. Die piek in juli had ook te maken met een opstoot van ransomware (software die computers blokkeert en geld vraagt om de blokkering op te heffen), waarbij een betaling in bitcoin werd geëist. De eerste vijf maanden van dit jaar ging het nog slechts om gemiddeld 46 meldingen per maand.

Ook het aantal meldingen van consumenten die bij een oplichting met cryptomunten effectief betaald hadden, steeg. In juni ging het om 29 meldingen voor een totaalbedrag van 1.964.655 euro, in juli om

21 meldingen voor een bedrag van 843.269 euro. Van januari tot en met mei waren er maandelijks slechts gemiddeld 14 meldingen van consumenten die effectief betaald hadden bij een oplichting met cryptomunten. Over de gehele periode heen ging het toen om een totaalbedrag van 1.121.596 euro.

De campagne loopt nog tot midden september. Daarna worden nog specifieke deelcampagnes georganiseerd over andere vormen van online fraude, namelijk beleggingsfraude en vriendschapsfraude.

Hoe oplichting vermijden?

Laat je niet misleiden met volgende 4 vuistregels:

1.      Zorg dat je weet met wie je te doen

hebt.

Controleer je tegenpartij: is er een website? Hoe oud is die? Welke personen zitten erachter? Vermoed je dat het een website is die cryptomunten aanbiedt, zoek dan op of de tegenpartij gekend staat voor fraude. Vind je geen betrouwbare gegevens? Laat het dan voor wat het is. Je veiligheid is te kostbaar.

2.       Deel nooit persoonlijke gegevens.

Oplichters vragen vaak om een kopie van je identiteitskaart, een foto of bewijs van je domicilie. Soms beweren ze dat dit wettelijk verplicht is. Ga hier in ieder geval niet op in.

3.       Eis duidelijke en verstaanbare

informatie van je gesprekspartner.

En blijf kritisch voor die informatie. Neem je tijd voor je op een aanbod ingaat. Laat je zeker niet opjagen of intimideren. En weet: ook het feit dat je de tegenpartij ontmoet hebt in levenden lijve is geen garantie dat je niet opgelicht wordt.

4.       Wees op je hoede voor (beloftes van)

buitensporige winst.

Als een rendement je te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Winst is nooit gegarandeerd.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
21 augustus, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Sinds de lancering begin juni van een campagne die waarschuwt tegen fraude met cryptomunten, is het aantal meldingen daarvan gevoelig gestegen

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/cryptomunten_NS.jpg">