MANTELZORGERS HOEVEN NIET OP ZOEK NAAR WERK

Mantelzorgers hoeven niet op zoek naar werk. Dat blijft zo. Ze ontvangen een maandvergoeding van 266 of 216 euro. Werklozen die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen,  hebben recht op maximaal 48 maanden (een verhoging ten aanzien van de eerdere 36 maanden) mantelzorg, net zoals ook mensen met een baan  48 maanden ‘gemotiveerd tijdskrediet’ kunnen opnemen.

Dat staat in een KB dat Minister voor Werk Kris Peeters heeft uitgewerkt dat met terugwerkende kracht van kracht is vanaf 1 januari 2015. De Vicepremier wenst bovendien na te gaan hoe hij de bescherming van mantelzorgers kan verbeteren met onder andere een ongevallenverzekering en pensioenrechten..

In bijlage het persbericht

Datum
14 april, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht klik hier