MANTELZORG MOET ALLE KANSEN KRIJGEN

Mantelzorgers zullen zeer binnenkort een verzekering kunnen afsluiten die hen beschermt tegen risico’s als lichamelijke ongevallen, schade aan medische apparatuur, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters overlegde vandaag met de mantelzorgverenigingen over het beschikbaar maken van private verzekeringen voor mantelzorgers. Die vinden maar moeilijk een verzekering op maat die ook nog betaalbaar is. De risico’s zijn nl. moeilijk in te schatten en de noden zeer specifiek.

Toch hebben drie verzekeraars inmiddels, dank zij de bemiddeling door Kris Peeters, een ontwerppolis klaar. “Mantelzorg is een zorgvorm die omwille van de nabijheid en vertrouwdheid ervan van grote emotionele waarde is voor mensen met een ziekte of handicap, “ zegt Vicepremier Peeters. “In de zorg van de toekomst zal het van belang zijn dat mantelzorg aan belang kan winnen. Een verzekering voor mantelzorgers – voor o.a. burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen - neemt een begrijpelijke bezorgdheid van de hulpverlener weg.”

 Onze persmededeling hierover vindt u als bijlage.

Datum
12 november, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht klik hier