Loonhandicap volledig weggewerkt, waardoor concurrentiepositie verbetert en jobcreatie boomt

 

 

Vandaag stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zijn jaarlijks rapport over de evolutie van de loonkosten voor. Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters stelt tevreden vast dat de taxshift en de evenwichtige loonakkoorden hun effect niet hebben gemist.

Kris Peeters: “We zijn er de laatste jaren in geslaagd om de loonhandicap van België tegenover haar buurlanden weg te werken. In 2014 steeg de loonkost in België met 3 procent meer dan in de buurlanden. Sindsdien hebben we die achterstand omgebogen in een voorsprong van 0,7 procent tegenover de buurlanden. Door het wegwerken van die loonhandicap verbeteren we de concurrentiepositie van ons land en geven we de werkgelegenheid een boost. In deze legislatuur zullen we maar liefst 259.000 extra jobs hebben gecreëerd. Een evenwicht tussen de loonevolutie en de competitiviteit van de ondernemingen is essentieel om de werkgelegenheid te doen toenemen.”

Jaarlijks maakt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de balans op van de loonkostenevolutie in de buurlanden en in ons land. Als referentiejaar wordt 1996 genomen. In 2014 was er nog een loonkostenhandicap van 3%. Dat wil zeggen dat de loonkost in België tussen 1996 en 2014 3 procent meer waren gestegen dan in de buurlanden. Sindsdien is de achterstand omgebogen in een voorsprong. Tussen 1996 en 2017 steeg de Belgische loonkost met 0,7 procent minder dan in de buurlanden. Eind dit jaar wordt dat zelfs 1 procent.

 

De omslag is het gevolg van de indexsprong, de loonnorm uit 2015-2016, het loonakkoord voor 2017-2018 dat voorzag in een maximale loonstijging van 1,1%, de taks shift. De taks shift alleen al is volgens de nieuwe cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven goed voor een daling van 1,7% van de loonhandicap.

Jobs

Het wegwerken van de loonhandicap is belangrijk om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren en geeft de werkgelegenheid in ons land een boost. In 2017 kwamen er in ons land 69.000 jobs bij. Tijdens de gehele legislatuur zullen er maar liefst 259.000 jobs bijgekomen zijn.

Interprofessioneel akkoord

Op basis van de definitieve cijfers van de loonkostenevolutie voor 2018, zal een nieuw interprofessioneel akkoord worden onderhandeld voor 2019 en 2020.

Kris Peeters: “Het regeerakkoord voorziet dat de loonkostenhandicap ten opzichte van 1996 volledig wordt weggewerkt. Dat is ons gelukt. Meer zelfs, we zijn er zelfs in geslaagd om een deel van de historische loonkostenhandicap die in 1996 bestond, weg te werken. Ik wil op die weg verdergaan en hoop dat ik daarvoor ook op de sociale partners kan rekenen. Zij hebben met het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 al aangetoond dat ze een goed evenwicht kunnen vinden tussen de verdere ontwikkeling van de koopkracht en de groei van de werkgelegenheid.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

 

Datum
21 januari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vandaag stelde de CRB zijn jaarlijks rapport over de evolutie van de loonkosten voor.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/loonhandicap3.jpg">