Loonhandicap met buurlanden weggewerkt dankzij taxshift en loonnormwet

De loonhandicap met onze buurlanden is weggewerkt, terwijl ook de koopkracht is gestegen, zegt vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters. Minister Peeters heeft het Koninklijk Besluit getekend dat een maximale loonmarge van 1,1 procent voorziet voor de periode 2019-2020.

Kris Peeters: “We zijn er de laatste jaren in geslaagd om de loonhandicap van België tegenover haar buurlanden weg te werken. Tussen 1996 en 2014 steeg de loonkost in België met 3 procent meer dan in de buurlanden. Met maatregelen zoals de hervormde loonnormwet en de taxshift, hebben we die achterstand sindsdien weggewerkt. Door het wegwerken van die loonhandicap verbeteren we de concurrentiepositie van ons land en geven we de werkgelegenheid een boost. Belangrijk is dat we ruimte openhouden voor een koopkrachtstijging. Met de taxshift lieten we de lonen op vier jaar tijd met netto 125 euro per maand stijgen. De loonmarge van 1,1 procent die de sociale partners hebben afgesproken bovenop de indexering, zorgt voor nog extra koopkracht. Het is nu aan de sectoren om een invulling te geven aan die loonmarge.”

Jaarlijks maakt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de balans op van de loonkostenevolutie

in de buurlanden en in ons land. Als referentiejaar wordt 1996 genomen.

In 2014 was er nog een loonkostenhandicap van 3%. Dat wil zeggen dat de loonkost in België tussen 1996 en 2014 3 procent meer waren gestegen dan in de buurlanden. Sindsdien is de achterstand weggewerkt..

Zowel de loonnormwet als de taxshift hebben gezorgd voor die omslag. De loonnormwet alleen is verantwoordelijk voor het verkleinen van de loonhandicap tot 0,6 procent. De taxshift verkleint die handicap met nog 1,3 procent.

Vandaag ondertekende minister Peeters het KB dat een maximale loonmarge van 1,1 procent voorziet voor de periode 2019-2020, bovenop de index. Die marge garandeert dat ook de komende jaren geen nieuwe loonhandicap kan ontstaan, terwijl ook de koopkracht erop vooruit gaat. Na publicatie in het Staatsblad, is het aan sectoren om te onderhandelen over de concrete invulling van de loonmarge. De sectorale sociale partners moeten via attestering bewijzen dat de loonnorm wordt gerespecteerd. Artikel 9 van de loonwet voorziet sancties wanneer de marge overschreden wordt. Er zal worden toegezien op de correcte naleving.

Als bijlage het persbericht in PDF

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
15 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De loonhandicap met onze buurlanden is weggewerkt, terwijl ook de koopkracht is gestegen

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/630_0.jpg">