Loongrens voor educatief verlof wordt verhoogd

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters verhoogt de loongrens voor betaald educatief verlof. De ministerraad keurde het KB daartoe goed.

Kris Peeters: “Werkgevers kunnen het loon van hun werknemers die educatief verlof opnemen, tijdens de duur van dat verlof aftoppen. De grens wordt om de jaarlijks aangepast en wordt nu verhoogd met twee procent tot bruto 2.928 euro per maand.”

Jaarlijks wordt de loongrens voor educatief verlof aangepast op basis van de evolutie van het indexcijfer. De vakbonden en werkgevers kunnen daartoe een voorstel doen binnen het kader van het interprofessioneel akkoord. Indien dat niet gebeurt – zoals het geval was bij het IPA 2017-2018 –, beslist de minister van werk over de aanpassing.

Voor het schooljaar 2018-2019 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 2.928 euro per maand. Ten opzichte van de loongrens van 2.871 euro voor het schooljaar 2017-2018 betekent dat een verhoging met 2 % ten gevolge van één overschrijding van de spilindex in de periode september 2017 – augustus 2018, meer bepaald in augustus 2018. Werkgevers zijn overigens niet verplicht om het loon af te toppen.

De bevoegdheid voor het stelsel betaald educatief verlof sinds 1 juli 2014 is overgedragen naar de gewesten. De arbeidsrechtelijke aspecten zijn echter federaal gebleven waaronder het recht op loon en de loonbescherming.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
15 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters verhoogt de loongrens voor betaald educatief verlof.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/loongrens_NS.jpg">