Lastenverlaging biedt stevige impuls voor ontwikkeling van Belgische binnenscheepvaart

In het kader van de arbeidsdeal heeft vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters een lastenverlaging doorgevoerd voor de binnenscheepvaart. De maatregel kwam er na overleg met werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers uit de sector.

Kris Peeters: “Met de maatregel hopen wij niet alleen de tewerkstelling in de binnenscheepvaart te ondersteunen, maar willen wij ook een bijkomende impuls geven aan een meer duurzame mobiliteit. Door meer vervoer te organiseren via onze binnenwateren, neemt de steeds toenemende druk op onze weginfrastructuur immers af.”

Vandaag wordt de binnenscheepvaart in ons land geconfronteerd met een loonkostenverschil ten opzichte van de buurlanden met 20 à 30%. Het gevolg ervan is dat veel buitenlandse binnenschepen op onze wateren actief zijn én dat de potentiële groei van de sector onderbenut blijft.

Binnen de binnenscheepvaart werkt een honderdtal werknemers in de systeemvaart. Ze werken in ploegen die één of twee weken aan boord van een schip werken, en dan door een volgende ploeg worden opgevolgd. Terwijl opeenvolgende ploegen in de industrie kunnen rekenen op een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, was dat niet het geval voor ploegen die meerdere dagen na elkaar werken vooraleer afgelost te worden. Daar brengt minister Peeters nu verandering in. Ook de binnenscheepvaart zal kunnen genieten van de verminderde bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid. De fiscale vrijstelling bedraagt 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegenarbeid. Door deze maatregel wordt de systeemvaart in één klap veel aantrekkelijker.

De sociale partners uit de binnenvaartsector hebben reeds hun tevredenheid geuit over deze maatregel uit de arbeidsdeal. Ook zij rekenen erop dat de tewerkstelling in de sector daardoor de komende jaren sterk zal toenemen.

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
9 augustus, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

In het kader van de arbeidsdeal heeft minister van werk Kris Peeters een lastenverlaging doorgevoerd voor de binnenscheepvaart.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/transport-binnenscheepvaart.jpg">