LANGDURIG ZIEKE WERKLOZEN KRIJGEN DEZELFDE VERGOEDING ALS LANGDURIG ZIEKE WERKENDEN

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block reageren tegen de voorstelling als zouden langdurig zieke werklozen vanaf 2015 geen extra uitkering van het Riziv meer bovenop hun werkloosheidsuitkering ontvangen. “Alleen als de arbeidsongeschiktheidsuitkering van iemand

die voorheen werkloos was , uitkomt boven de arbeidsongeschiktheidsuitkering die een werkende zou krijgen, is er een vermindering tot het niveau van de werkende,” zegt de Vicepremier. “En zo krijgt, bij langdurige ziekte, een werkloze niet meer dan een mens die werkt,” vult Minister Maggie De Block aan. 

In bijlage het persbericht

Datum
5 november, 2014
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER