Laatste obstakel voor Europees Eenheidsoctrooi weggewerkt

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters reageert verheugd op het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zo snel mogelijk het Unified Patent Court-akkoord te bekrachtigen.  Het Verenigd Koninkrijk kondigde dit aan tijdens de EU Raad voor Concurrentievermogen, waaraan Kris Peeters vandaag deelnam. Met deze bekrachtiging zal een laatste belangrijk obstakel worden weggeruimd op de weg naar een Europees Eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court).

Kris Peeters: “Na decennia van onderhandelingen ligt een snelle inwerkingtreding van een echt eengemaakt Europees Octrooi nu binnen handbereik. Dit zal voor bedrijven een gigantische stap voorwaarts zijn. Ze zullen hun intellectuele eigendom sneller en eenvoudiger kunnen beschermen en zo hun markten makkelijker kunnen uitbreiden in Europa. De aangekondigde oprichting van een 4-talige nationale afdeling van het UPC in Brussel komt nu ook dichterbij.”

In bijlage het integrale persbericht

Datum
28 november, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Zie PERSBERICHT