Kris Peeters zorgt voor vlottere toegang tot arbeidsmarkt voor mensen met humanitair visum

Vandaag keurde de ministerraad een KB van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters goed dat ervoor zorgt dat wie met een humanitair visum in België verblijft of wie geregulariseerd is, vlotter de arbeidsmarkt zal kunnen betreden.

Kris Peeters: “Iedereen is het erover eens dat werken in belangrijke mate bijdraagt tot integratie. Met dit KB zorgen we daarvoor. We werken barrières weg die het voor mensen met een humanitair visum of voor vreemdelingen wiens verblijfssituatie geregulariseerd werd soms onmogelijk maakten om de arbeidsmarkt te betreden. We maken het zo makkelijker voor mensen om te voorzien in het eigen levensonderhoud en niet afhankelijk te zijn van sociale bijstand.”

De laatste jaren worden door ons land vaker humanitaire visa toegekend. Zij geven de mogelijkheid aan onderdanen van derde landen om een verblijf aan te vragen in België omwille van humanitaire redenen. Vaak gaat het om mensen die sowieso in aanmerking komen voor internationale bescherming en met een humanitair visum op een vlotte en veilige manier naar België kunnen komen. Een humanitair visum wordt soms ook afgeleverd als een uitgebreide vorm van gezinshereniging (vb. voor mensen uit conflictgebieden die niet in aanmerking komen voor de klassieke gezinshereniging, zoals meerderjarige kinderen of ouders van Belgen of derdelanders die in België verblijven). Het verkrijgen van een humanitair visum is geen recht, maar een gunst.

In 2017 werden 2.125 humanitaire visa voor een lang verblijf in België afgeleverd, voornamelijk aan Syriërs. In 2016 ging het om 277 humanitaire visa voor een lang verblijf. Een lang verblijf houdt in dat een humanitair visum van beperkte duur is en jaarlijks kan verlengd worden.

Door die beperkte duur van hun visum, hadden de mensen in kwestie geen toegang tot de arbeidsmarkt tijdens de eerste jaren van hun verblijf. Die regeling zorgde ervoor dat mensen met een humanitair visum vaak een asielvraag indienden, om met de erkenning als vluchteling toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Ook geregulariseerde vreemdelingen, hadden tot nog toe geen automatische toegang tot de arbeidsmarkt, tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken de tewerkstelling expliciet als voorwaarde stelde voor de verlenging van hun verblijf.

Minister Peeters past de wetgeving nu zo aan dat mensen met een humanitair visum en geregulariseerden sneller toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Kris Peeters: “Wie in België is met een humanitair visum, of wie geregulariseerd is, krijgt toegang tot de arbeidsmarkt. We maken het zo makkelijker voor mensen om te voorzien in het eigen levensonderhoud en niet afhankelijk te zijn van sociale bijstand. Doordat mensen met een humanitair visum niet langer ook nog asiel zullen moeten aanvragen om te werken, verlichten we het ook werk van de asieldiensten. In een klap stimuleren we integratie en verlichten we de administratieve last.”

Minister Peeters past de wetgeving nu zo aan dat mensen met een humanitair visum en geregulariseerden sneller toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Kris Peeters: “Wie in België is met een humanitair visum, of wie geregulariseerd is, krijgt toegang tot de arbeidsmarkt. We maken het zo makkelijker voor mensen om te voorzien in het eigen levensonderhoud en niet afhankelijk te zijn van sociale bijstand. Doordat mensen met een humanitair visum niet langer ook nog asiel zullen moeten aanvragen om te werken, verlichten we het ook werk van de asieldiensten. In een klap stimuleren we integratie en verlichten we de administratieve last.”

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
18 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vandaag keurde de ministerraad een KB  goed dat ervoor zorgt dat wie met een humanitair visum in België verblijft of wie geregulariseerd is, vlotter de arbeidsmarkt zal kunnen betreden.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Humanitair-Visum_NS.jpg">