Kris Peeters zorgt voor 50 extra plaatsen in federale winteropvang

Vice-eersteminister en minister van werk, economie en armoedebestrijding Kris Peeters heeft aan het consortium dat de federale winteropvang organiseert, de opdracht gegeven om 50 bijkomende plaatsen open te stellen.

Kris Peeters: “Met deze koude mogen we niemand op straat laten slapen. De Brusselse regering breidt de capaciteit van haar opvangcentra uit en ook de federale regering zal 50 extra plaatsen in haar Brussels opvangcentrum openstellen.”

Sinds 8 december is de federale winteropvang in de Trierstraat in Etterbeek opengegaan. De totale capaciteit bedraagt 250 plaatsen. Er was een buffer van 50 plaatsen voorzien die in geval van nood geopend kan worden. De opvang bestaat uit een slaapplaats, sanitair en maaltijden, maar omvat ook medische en psychosociale opvang. De kans wordt te baat genomen om de daklozen structureel te begeleiden naar een meer zekere toekomst. De basiscapaciteit wordt momenteel bijna volledig benut, nu er dagelijks 240 mensen overnachten.

De Brusselse Ministers verantwoordelijk voor de eerstelijnsopvang van daklozen, Minister Smet en Minister Frémault, openen in de volgende weken bijkomende capaciteit naar aanleiding van de winterkoude. Zij vroegen aan de federale overheid om in deze winteromstandigheden ook de federale bijkomende capaciteit op te starten.

Minister Kris Peeters gaat onmiddellijk in op deze vraag en heeft aan het Consortium gevraagd om de voorziene buffercapaciteit te openen.

Sinds afgelopen vrijdag heeft het consortium, dat bestaat uit het Rode Kruis, het CAW van Brussel en de Médecins du Monde, 25 extra plaatsen geopend. Later volgen nog eens 25 plaatsen. Inmiddels kon ook ingegaan worden op de belangrijkste vraag van het consortium en van de Brusselse eerstelijnsopvang. De Brusselse regering wenst zelf de opvangplaats open te houden na de winter om de begeleiding van de daklozen verder te zetten. Het consortium op zijn beurt wenste de zekerheid dat ook de volgende winter het gebouw in de Trierstraat beschikbaar zou zijn. Na overleg met zijn collega Koen Geens, verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, kon Minister Kris Peeters aan het consortium en aan de Brusselse verantwoordelijken meedelen dat op deze vragen kon worden ingegaan. Concreet zal het consortium van de Brusselse regering financiering krijgen om het opvangcentrum open te houden doorheen het jaar. De federale regering blijft instaan voor de financiering van de winteropvang in het centrum.

Op deze manier wordt, in goede samenwerking tussen de Brusselse en de federale regering, voor heel wat Brusselse daklozen een menswaardige en kwalitatieve opvang aangeboden tijdens deze winterdagen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
21 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française