Kris Peeters wil territoriale leveringsbeperkingen aanpakken

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters wil het probleem van territoriale leveringsbeperkingen op Europees niveau aanpakken. Territoriale leveringsbeperkingen zijn belemmeringen die leveranciers opleggen waardoor handelaars een product niet vrij kunnen aankopen waar ze willen. Uit een studie die werd uitgevoerd in de Benelux, blijkt dat veel handelaars met die beperkingen te maken hebben.

Kris Peeters: “Het gaat bijvoorbeeld om minimumvolumes die worden aangeboden of etikettering die niet geschikt is voor andere landen. Op Benelux-niveau buigen we ons al enkele jaren over het probleem. Er werd een eerste kleinschalig onderzoek gevoerd. Daaruit blijkt dat veel handelaars met territoriale leveringsbeperkingen geconfronteerd worden. De handelaars wijzen erop dat de beperkingen zorgen voor hogere prijzen, een beperkter assortiment en lagere winstmarges. Omdat het een probleem is dat enkel maar op Europees niveau kan worden aangepakt, heb ik de resultaten van het onderzoek aan de Europese Commissie overgemaakt. Ik neem in juni ook deel aan een Europese conferentie over het probleem.”

Op het niveau van de Benelux werd in april 2015 een “Actieplan voor jobs en groei” gelanceerd. Een van de elementen daarin was het onderzoeken en wegwerken van territoriale leveringsbeperkingen. Tussen 2016 en 2017 werd in de drie Benelux-landen een onderzoek gevoerd naar territoriale leveringsbeperkingen in de retailsector. Voor het onderzoek werd samengewerkt met relevante sectororganisaties, zoals Comeos in België, Detailhandel Nederland en de Confédération Luxembourgeoise du Commerce. 66 bedrijven, waarvan 12 Belgische, namen deel. Het ging om retailers van uiteenlopende producten als voedingswaren, sportartikelen, meubelen, kledij, etc.

Uit het onderzoek blijkt dat 89 procent van de ondervraagde retailers te maken zegt te hebben met territoriale leveringsbeperkingen. Voorbeelden van TLB’s die worden vastgesteld zijn: minimale aankoopvolumes die worden opgelegd, etikettering om de verkoop te beperken tot een bepaald land of beperkte diensten na verkoop voor bepaalde producten.

De ondervraagde ondernemingen stellen een grote impact vast van TLB’s op volgende vlakken:

 •     Prijzen: 77% zegt dat ze leiden tot hogere prijzen

  voor de consument (75% in België)

 •     Winstmarges: 71% zegt dat ze leiden tot lagere

  winstmarges (67% in België)

 •     Assortiment: 67% zegt dat ze leiden tot een

  beperkter aanbod (58% in België)

 •     Kwaliteit van producten/diensten: 50% zegt dat

  ze kwaliteit lager ligt door TLB’s (33% in België)

 •     Leveringstijd: 45% zegt dat de leveringen langer op

  zich laten wachten als gevolg van TLB’s (25% in België)

 •     Producteigenschappen: 44% zegt dat hun producten

  niet de eigenschappen hebben zoals verwacht door de

  consument, als gevolg van TLB’s (25% in België)

Over hoeveel leveranciers TLB’s toepassen bestaat weinig duidelijkheid. De antwoorden van de ondervraagde handelaars over hun leveranciers lopen op dat vlak sterk uiteen. De belangrijkste redenen die leveranciers aangeven voor verschillen in verkoopspraktijken met buurlanden zijn logistieke optimalisaties, hogere kosten voor bepaalde markten (door hogere lonen, transportkosten of etiketteringsverplichtingen), verschillen in vraag en verschillen in belastingsystemen.

Europese actie

Als huidig voorzitter van de Benelux voor het luik economie, bezorgde minister Peeters de studie aan Europees commissaris voor interne markt Elżbieta Bieńkowska en commissaris voor mededinging Margrethe Vestager. Territoriale leveringsbeperkingen zijn een grensoverschrijdend probleem dat enkel op Europees niveau kan worden aangepakt.

De Commissie heeft al aangegeven de territoriale leveringsbeperkingen te willen aanpakken. Op 19 juni organiseert ze een conferentie rond het thema, waar ook minister Peeters aan zal deelnemen.

Kris Peeters: “De tijd is rijp om territoriale leveringsbeperkingen aan te pakken. Het Benelux-onderzoek kan op Europees niveau helpen om het probleem van territoriale leveringsbeperkingen in kaart te brengen en aan te pakken. Door de beperkingen op te heffen, geven we de vrije concurrentie alle kansen, wat op zijn beurt een goede zaak is voor de consument.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters wil het probleem van territoriale leveringsbeperkingen op Europees niveau aanpakken.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Price-Label-Gun_NS.jpg">