Kris Peeters wil op basis van actieplan de interne werking van de dienst DG handicap verbeteren en de behandeltermijnen van aanvragen verlagen

Vice-eersteminister en minister van personen met een beperking Kris Peeters heeft overlegd gepleegd met de FOD Sociale Zekerheid, de Directie-Generaal Personen met een Handicap en Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap. Onderwerp was de problemen met de dienstverlening bij de DG Handicap.

Kris Peeters: “De afgelopen weken regende het klachten over de werking van de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Het is onaanvaardbaar dat mensen tientallen keren moeten bellen voor ze iemand aan de lijn krijgen. Ik wil in de laatste maanden van de legislatuur nog zoveel mogelijk doen om de dienst efficiënter en klantvriendelijker te maken. Op korte termijn nemen we 38 tijdelijke medewerkers vast aan en nemen we daar bovenop 28 nieuwe medewerkers aan. Die 66 medewerkers zullen prioritair worden ingezet voor de telefooncentrale. We stellen een actieplan op om de interne werking van de dienst verder te verbeteren en de behandeltermijn van aanvragen verder te verlagen.”

Reeds lang komen er klachten binnen over de werking en de bereikbaarheid van deze dienst.

Minister Peeters kwam met de DG Handicap overeen om extra medewerkers aan te werven. 38 tijdelijke medewerkers krijgen een vast contract en daar bovenop worden 28 nieuwe medewerkers aangeworven.

Die beslissing was eerder al genomen, maar omdat N-VA de begroting van Michel-I weigerde goed te keuren, moest opnieuw naar geld worden gezocht. Minister Peeters heeft nu middelen gevonden binnen de voorlopige twaalfden. Tegen mei 2019 moeten alle aanwervingen afgerond zijn. Zij zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor de telefooncentrale.

Op basis van een audit die werd uitgevoerd, zal een actieplan worden opgesteld om de interne werking van de dienst te verbeteren en de behandeltermijnen van aanvragen verder te verlagen. In het actieplan zullen ook afspraken worden opgenomen over de telefonische bereikbaarheid.

Voor het actieplan zal door de DG Handicap worden overlegd met verschillende stakeholders zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en de vakbonden. De ambitie is om het actieplan in januari af te ronden en in februari te starten met de uitvoering ervan.

De Hoge Raad wil graag betrokken worden bij nieuwe initiatieven voor personen met een handicap of dossiers die een impact kunnen hebben op personen met een handicap. Minister Peeters kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de Hoge Raad in de komende maanden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
21 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters heeft overlegd gepleegd met de FOD Sociale Zekerheid. Onderwerp was de problemen met de dienstverlening bij de DG Handicap.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/dg%20handicap.jpg">