Kris Peeters wil een wetgevend kader voor elektrische laadpalen voor voertuigen

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters wil voor de bescherming van de consument een regelgeving voor elektrische laadpalen? Hij geeft zijn administratie de opdracht om een studie naar laadpalen voor elektrische voertuigen uit te voeren om de modaliteiten te kunnen bepalen.

Kris Peeters: “Klassieke meetinstrumenten in het economisch verkeer zoals weeginstrumenten en benzinepompen moeten geijkt worden. De ijking geeft aan de consument zekerheid dat hij krijgt waarvoor hij betaalt. Het opladen via laadpalen, valt buiten het klassieke wetgevend kader. Het is nodig om deze toestellen juridisch en technisch duidelijk te omkaderen zodat er transparantie is voor de consument. Ik geef de FOD Economie daarom de opdracht om een studie uit te voeren die als basis zal dienen voor deze omkadering.”

Samen met de opkomst van de elektrische auto, neemt ook het aantal laadpalen in het straatbeeld toe. Er bestaan verschillende systemen met elk een eigen manier van factureren. Er bestaan abonnementsformules of formules waarbij je betaalt per kilowattuur, per minuut of op basis van een combinatie van beiden.

Volgens de economische wetgeving moeten alle metingen in economisch verkeer die tot doel hebben om de grootte van een goed of een dienst te bepalen, met geijkte meetinstrumenten gebeuren. Dat biedt zowel aan de consument als aan de leverancier zekerheid over de transactie. Momenteel bestaan er echter nog geen Belgische modelgoedkeuringen voor laadpalen. Er worden waarschijnlijk wel onderdelen gebruikt die beschikken over

een Europese modelgoedkeuring en mogelijk zijn er ook laadpalen met een buitenlandse modelgoedkeuring.

Minister Kris Peeters geeft de FOD Economie de opdracht om een studie naar laadpalen te voeren. Op basis van de resultaten zal beslist worden wat er moet gebeuren om laadpalen juridisch en technisch duidelijk te omkaderen.

De studie zal volgende zaken nagaan:

 •     Welke verschillende systemen zijn er op de

  markt?

 •     Hoe wordt er gemeten en de prijs

  bepaald?

 •     In welke mate zijn de laadpalen

  goedgekeurd in buurlanden en hoe is

  de omkadering daar geregeld?

 •     Wordt gebruik gemaakt van onderdelen

  die al goedgekeurd zijn op basis van de

  Europese richtlijn over meetinstrumenten?

 •     Wat is de precieze interactie met deze

  richtlijn?

 •     Wordt aan de consumenten

  voldoende garantie geboden dat hij een

  correcte prijs betaalt?

Kris Peeters: “ We moeten we er gezien de opkomst van elektrische voertuigen, er voor zorgen dat de consument ook hier absolute zekerheid heeft dat hij krijgt waarvoor hij betaalt.”

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
28 augustus, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters wil voor de bescherming van de consument een regelgeving voor elektrische laadpalen

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/LAADPALEN%202.jpg">