Kris Peeters wil Be(lfius)-fonds voor infrastructuurwerken oprichten

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters pleit voor een investeringsfonds dat opgericht wordt binnen Belfius om te investeren in gemeentelijke en gewestelijke infrastructuur. Het fonds zal investeringen een boost geven.

Kris Peeters: “Het Be-fonds kan lokale infrastructuur zoals zwembaden, sporthallen of zelfs weginfrastructuur overkopen van gemeentes en terug ter beschikking te stellen aan die gemeentes. De gemeentes beschikken op die manier over extra middelen om zelf te investeren. Bovendien kan het investeringsfonds, in overleg met de lokale overheid, verder investeren in de infrastructuur die ze bezitten. Ook institutionele investeerders en burgers kunnen instappen in dit fonds. De oprichting van een investeringsfonds past perfect in de strategie van deze regering om investeringen aan te wakkeren.”

Het is de bedoeling dat het op te richten fonds infrastructuur van de lokale overheden overkoopt en opnieuw in gebruik geeft aan lokale overheden. Die betalen daarvoor een gebruikersvergoeding die gekoppeld is aan de inflatie. Het kan gaan om

zwembaden, sporthallen, sportvelden, gemeentewegen, maar evengoed in grotere infrastructuurwerken (bijvoorbeeld Brusselse tunnels). De middelen die de gemeentes ontvangen, kunnen ze gebruiken om nieuwe infrastructuurwerken te financieren. Anderzijds kunnen ook via de gebruikersovereenkomst extra investeringen afgesproken worden die uitgevoerd en gefinancierd worden via het fonds. Die worden dan uiteraard verrekend in de gebruikersvergoeding. Er is met andere woorden sprake van een dubbele investeringsimpuls. De investeringen in gemeentelijke infrastructuur krijgen op die manier een sterke boost.

Investeerders

Minister Kris Peeters wil dat het investeringsfonds binnen staatsbank Belfius opgericht wordt, gezien de rol die de bank nu al speelt als financier van lokale overheden. Daarnaast wil hij het fonds ook openstellen voor institutionele beleggers en burgers. Het fonds moet een marktconform rendement krijgen, dat gekoppeld is aan de inflatie.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
27 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters pleit voor een investeringsfonds dat opgericht wordt binnen Belfius om te investeren in gemeentelijke en gewestelijke infrastructuur.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/INFRASTRUCTUURWERKENkopie.jpg">