Kris Peeters vreest een handelsoorlog indien de VS protectionistische maatregelen neemt op staal en aluminium

Kris Peeters: Als de VS werkelijk hun plan uitvoeren om de invoertarieven op Europees aluminium en staal te verhogen dan is dat een zeer slechte zaak voor de wereldhandel. België respecteert de regels van de Wereldhandelsorganisatie en er zijn dus geen rechtvaardigingsgronden om invoerheffingen op te leggen aan Belgische staalproducenten. Tegenmaatregelen vanwege de EU zijn dan onvermijdelijk wat tot een escalatie kan leiden.

Als de VS hun plan doorzetten om importtarieven van 25% op staal en 10% op aluminium te heffen op basis van art. 232 ook doortrekken naar de invoer vanuit Europese landen dan zal de Europese unie tegenmaatregelen moeten nemen. België zal hier mee over waken. De maatregelen van de VS zullen bovendien de onderhandelingen over de wereldwijde overcapaciteit

van staal negatief beïnvloeden. Die onderhandelingen werden onder meer onder Belgische impuls gelanceerd in Brussel en worden gevoerd binnen de G20 en de OESO.

Samen met de Europese instellingen en met andere getroffen EU-lidstaten, zal België proberen de VS ervan te overtuigen om de EU vrij te stellen van deze maatregelen. Anderzijds zal de EU vrijwaringsmaatregelen voorbereiden, en desgevallend nemen, om te vermijden dat staal uit derde landen als China of India, dat niet meer uitgevoerd kan worden naar de VS, gedumpt zou worden op de Europese markt. Een dergelijke dumping dreigt onze bedrijven nog meer schade toe te brengen en we zullen er nauw op toezien dat dit niet gebeurt.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
3 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Als de VS hun plan uitvoeren om de invoertarieven op Europees aluminium en staal te verhogen is dat een zeer slechte zaak voor de wereldhandel.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/stalen-buizen-pmf.jpg">