KRIS PEETERS VRAAGT VOORZITTERS PARITAIRE COMITÉS OPTIMALISATIEOEFENING

Vicepremier en minister van werk, economie en consumentenaangelegenheden Kris Peeters vraagt in een brief aan de voorzitters van de paritaire comités om voorstellen voor de hervorming van het paritair landschap. Dat die hervorming aan de orde is, staat in het regeerakkoord en in de beleidsnota 2016 van de minister. “Het landschap is voortgesproten uit een historische realiteit die inmiddels is veranderd,”

aldus de Vicepremier: “We moeten het nu in overeenstemming brengen met de dynamiek van het sociaal overleg van vandaag, uiteraard met respect voor de loon- en arbeidsvoorwaarden die nu gelden en zonder de continuïteit in het gedrang te brengen. Dit is een opportuniteit voor de kwaliteit van het sociaal overleg. Het moet een traject opleveren naar een structuur die het overleg in de 21ste eeuw past.”

Datum
22 april, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT