KRIS PEETERS VERWELKOMT VOORSTELLEN JEAN-CLAUDE JUNCKER IN STRIJD TEGEN SOCIALE DUMPING

Vice-eersteminister Kris Peeters verwelkomt de voluntaristische en ambitieuze boodschap van Jean-Claude Juncker in zijn State of the Union: “We moeten inderdaad – op Europees en Belgisch niveau – alle zeilen bijzetten om de gunstige wind van de groeiende economie vol te benutten. Nooit eerder waren er zoveel werkenden in de EU, een record waar ook ons land toe bijdraagt. De maatregelen van het Zomerakkoord zullen dit nog verder versterken”.

Specifiek verwelkomt Minister van Werk Kris Peeters de boodschap dat de strijd tegen sociale dumping één van de topprioriteiten is in het komend jaar. De besprekingen rond de hervorming van de Detacheringsrichtlijn gaan een cruciale fase in. Voorzitter Juncker zei het letterlijk: “Werknemers moeten hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats krijgen.” Dit is ook het principe dat België in de besprekingen steeds gehuldigd heeft. Vice-eersteminister Kris Peeters: “De hervorming van de Detacheringsrichtlijn moet het probleem van de sociale dumping met de wortel uitroeien. Daarom steunen we de voorstellen van

Frankrijk en Duitsland om strenger op te treden en onder andere regels op te leggen om de plaag van postbusfirma’s tegen te gaan.”

Ook het specifieke voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten, moet ondersteund worden.

Vice-eersteminister Kris Peeters: “Sociale dumping is per definitie een grensoverschrijdend probleem. Het is dan ook logisch dat er op Europees niveau een entiteit bestaat die de verschillende nationale inspectiediensten kan adviseren en assisteren, en die zorgt voor vlotte en kwaliteitsvolle informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. Het gaat niet over het afnemen van nationale bevoegdheden, wél over het doen samenwerken van die nationale inspectiediensten zodat ze nog efficiënter kunnen controleren. Het probleem van de sociale dumping zal niet opgelost worden door oogkleppen op te zetten en enkel binnen onze eigen landsgrenzen dit aan te pakken.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
14 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister Kris Peeters verwelkomt de voluntaristische en ambitieuze boodschap van Jean-Claude Juncker in zijn State of the Union

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/juncker.jpg">