Kris Peeters verwelkomt doorbraak in Brexit onderhandelingen

OPROEP OM SNEL WERK TE MAKEN VAN TOEKOMSTIGE HANDELSRELATIE

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters verwelkomt de doorbraak die de Europese Commissie heeft bereikt met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden van terugtrekking van het VK uit de Europese Unie en de overgangsperiode na Brexit.

Minister Peeters: “Deze doorbraak is een belangrijke stap in de goede richting. Voor het Belgische bedrijfsleven is het cruciaal om zo snel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te hebben, zoals ook de High Level Group onder leiding Graaf Buysse had gevraagd. De overgangsperiode komt hieraan tegemoet. Wel zou het beter zijn indien die periode langer dan 21 maanden zou zijn en moet de overgangsperiode makkelijk verlengd kunnen worden als dat nodig zou zijn. Ik roep de onderhandelaars op om nu snel vooruitgang te boeken in de gesprekken over een ambitieus kader voor onze toekomstige handelsrelatie. De continuïteit van onze handel met het VK moet zoveel mogelijk verzekerd worden. Ik zal hier samen met de High Level Group over blijven waken.”

Dankzij deze doorbraak in de onderhandelingen worden de rechten van EU-burgers gegarandeerd en zal het VK zijn financiële engagementen nakomen.

Belangrijk is ook dat voor de Ierse grenskwestie overeengekomen werd dat Noord-Ierland de facto binnen de Douane-Unie zal blijven tenzij er een akkoord wordt bereikt over een ander model. Op die manier wordt vermeden dat onze bedrijven oneerlijke concurrentie zouden krijgen. De integriteit van de eengemaakte markt blijft gegarandeerd.

De Europese Commissie en het VK zijn het ook eens over een overgangsperiode van 21 maanden nadat de Britten de Unie verlaten op 30 maart 2019. Het VK zal tijdens die overgangsperiode lid blijven van de interne markt en alle rechten en plichten van een EU-lid hebben, behalve deelname aan de besluitvorming. Hiermee wordt een antwoord gegeven op een belangrijke vraag van de Brexit High Level Group en wordt duidelijkheid en rechtszekerheid gegeven aan onze bedrijven, voor wie het VK de vierde grootste afzetmarkt is.

Minister Peeters betreurt wel dat de overgangsperiode geen 36 maanden bedraagt zoals het Belgische bedrijfsleven wenst. Hij roept op tot een afspraak over de mogelijkheid van een vlotte verlenging van deze overgangsperiode indien er na 21 maanden nog geen akkoord is bereikt over de toekomstige handelsrelatie.

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Datum
20 maart, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

OPROEP OM SNEL WERK TE MAKEN VAN TOEKOMSTIGE HANDELSRELATIE

 
" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Brexit%202.jpg">