Kris Peeters treedt op tegen nepuniversiteiten

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters laat de Economische Inspectie optreden tegen nepuniversiteiten.

Kris Peeters: “Naast de reguliere universiteiten en hogescholen bestaan heel wat commerciële onderwijsinstellingen in ons land. Zij zijn vrij om cursussen aan te bieden maar moeten uiteraard over de juiste erkenningen beschikken om diploma’s te kunnen uitreiken. Dat is vaak niet het geval. We stellen vast dat sommige commerciële scholen ten onrechte de indruk wekken dat ze een universiteit of hogeschool zijn en bachelor-, master- of doctoraatsdiploma’s uit kunnen reiken. We werken nauw samen met de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor onderwijs, om de frauduleuze onderwijsinstellingen aan te pakken. 10 processen-verbaal werden overgemaakt aan het parket. Frauduleuze onderwijsinstellingen riskeren boetes tot 200.000 euro.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De Vlaamse regelgeving is zeer duidelijk over het voeren van de benaming universiteit of hogeschool en over het uitreiken van bachelor-, master- en doctordiploma’s. Privé-instellingen zijn wat onderwijs betreft gebonden aan regels. Zo mag een instelling bijvoorbeeld niet zomaar de graden van bachelor of master, of het begrip universiteit, université, university of university college hanteren. Wie dat wel doet kan worden gesanctioneerd. Het Departement Onderwijs en Vorming doet daarbij controle op inbreuken. Dit kan op basis van een klacht of uit eigen screening, onder meer via de lijst van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Indien nodig wordt het parket ingeschakeld met de Vlaamse Gemeenschap als burgerlijke partij. In Vlaanderen kan een registratie van een hogeronderwijsinstelling slechts worden toegekend voor zover ten minste één opleiding de toets nieuwe opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO) met positief gevolg heeft ondergaan.”

De Economische Inspectie voert onderzoek naar commerciële onderwijsinstellingen die oneerlijke handelspraktijken stellen. Ze werkt daarvoor nauw samen met de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor onderwijs. De Economische Inspectie heeft inmiddels onderzoeken lopen naar 81 onderwijsinstellingen. Het gaat om 52 onderwijsinstellingen in Brussel, 18 in Vlaanderen en 11 in Wallonië. Het zijn zowel onderwijsinstellingen die afstandsonderwijs aanbieden als onderwijsinstellingen die voorzien in contactonderwijs. Het gaat om voornamelijk onderwijsinstellingen die hoger onderwijs aanbieden, maar er zijn ook enkele onderwijsinstellingen die voorbereidende cursussen voor de examens van de

Examencommissie secundair onderwijs, cursussen bedrijfsbeheer of andere opleidingen aanbieden.

De Economische Inspectie gaat na of de onderwijsinstellingen correcte informatie geven over de opleidingen die ze aanbieden en de diploma’s die ze mogen uitreiken. De meest voorkomende inbreuk is dat onderwijsinstelling onterecht de indruk gewekt dat zij erkend zijn als universiteit of hogeschool of dat ze bachelor-, master- of doctoraatsdiploma’s kunnen uitreiken.

Er werden 46 waarschuwingen uitgeschreven en 10 processen-verbaal werden overgemaakt aan het parket. 9 onderwijsinstellingen hebben hun activiteiten stopgezet na het onderzoek en 2 websites werden ontoegankelijk gemaakt.

Sancties

De inbreukplegende onderwijsinstellingen ontvangen eerst een waarschuwing. Indien zij zich niet binnen de gestelde termijn in regel stellen, gaat de Economische Inspectie over tot het opstellen van een proces-verbaal. Boetes kunnen oplopen tot 200.000 euro.

Een aantal onderwijsinstellingen bleek tijdens het onderzoek niet meer actief te zijn. Hun adressen werden geschrapt in de Kruispuntbank van ondernemingen.

Voorlopige resultaten van het onderzoek:

 •     bij 14 onderwijsinstellingen werden geen inbreuken

  vastgesteld;

 •     9 instellingen hebben hun activiteiten stopgezet;

 •     2 dossiers werden overgemaakt aan een buitenlandse

  toezichtsautoriteit;

 •     er werden 46 processen-verbaal van waarschuwing

  opgesteld;

 •     in 19 gevallen heeft de betrokken instelling zich in

  regel gesteld;

 •     19 adressen van onderwijsinstellingen werden

  geschrapt in de KBO;

 •     er werden 2 websites ontoegankelijk gemaakt middels

  een intrekking van de domeinnamen;

 •     en er werden 10 processen-verbaal overgemaakt aan

  het parket.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
15 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters laat de Economische Inspectie optreden tegen nepuniversiteiten.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/afstuderen_NS.jpg">