KRIS PEETERS STEUNT VRIJWILLIGERS BIJ BEZOEK AAN SPEELPLEINWERKING DE SAENHOEVE

Vice-eersteminister Kris Peeters bezocht vandaag speelpleinwerking De Saenhoeve in Maasmechelen en gaf toelichting bij de hervorming van de vrijwilligerswet.

Kris Peeters: “Initiatieven zoals De Saenhoeve zijn ontzettend belangrijk voor kinderen. Ze leren er vanaf jonge leeftijd samenwerken en ontwikkelen allerlei vaardigheden. Het speelplein slaagt er bovendien in met haar activiteiten kinderen uit alle geledingen van de maatschappij aan te spreken. Met het Zomerakkoord wil de regering de zwaksten in de samenleving ondersteunen door uitkeringen te verhogen en kinderopvang fiscaal voordeliger te maken voor alleenstaande ouders. Daarnaast is het cruciaal dat alle overheden voldoende ondersteuning bieden aan lokale initiatieven zoals De Saenhoeve. Dat kan door financiële steun en door de vrijwilligers volop te ondersteunen. Vrijwilligerswerk blijft ontzettend belangrijk in onze samenleving. Het is onbetaald, maar ook onbetaalbaar. De vernieuwde vrijwilligerswet die er dit najaar komt zal vrijwilligers nog beter beschermen.”

Meer dan 2.000 kinderen spelen deze zomer op het speelplein De Saenhoeve in Maasmechelen. Meer dan 100 animatoren én 100 ondersteunende vrijwilligers houden het speelplein draaiende. In 2009 ontving het speelplein van Kris Peeters – toen Vlaams minister-president – de Prijs van het Vrijwilligerswerk. Vandaag was minister Peeters op het speelplein te gast.

Kris Peeters: “Initiatieven als deze zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor het aanpakken van generatiearmoede. In het zomerakkoord voorziet de regering verschillende sociale maatregelen zoals het verhogen van het leefloon richting de armoedegrens, het verhogen van uitkeringen voor personen met een handicap en van de inkomensgarantie voor ouderen. Voor alleenstaande ouders met armoederisico worden verdere inkomensondersteunende maatregelen genomen, waaronder een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang. Naast dergelijke maatregelen is het cruciaal dat alle overheden voldoende ondersteuning bieden aan lokale initiatieven. Dat kan door financiële steun vrij te maken en vrijwilligers die zich er inzetten volop te ondersteunen.”

Kansen geven

Initiatieven zoals De Saenhoeve zijn ontzettend belangrijk voor kinderen. Ze leren er al vanaf jonge leeftijd samenwerken en ontwikkelen allerlei vaardigheden. De Saenhoeve slaagt erin met haar activiteiten kinderen uit alle geledingen van de maatschappij aan te spreken. Naast de speelpleinwerking zijn er ook specifieke activiteiten zoals een zomerschool waar kinderen hun kennis van het Nederlands kunnen onderhouden.

Kris Peeters: “We zien dat er vaak een lagere deelname is aan vrijetijdsactiviteiten door kinderen in armoede. Door niet deel te nemen aan deze activiteiten groeit vaak hun achterstand tegenover andere kinderen en hebben ze minder sociale contacten. Organisaties zoals

De Saenhoeve hebben dan ook een bijzonder grote meerwaarde. Ze betekenen voor deze kinderen een hele grote stap in hun sociale ontwikkeling en bieden hen nieuwe kansen. Wij kunnen dit alleen maar aanmoedigen en alle vrijwilligers daarvoor dankbaar zijn.”

Vrijwilligerswet

Om vrijwilligerswerk aan te moedigen en voldoende zekerheid te bieden, bestaat sinds 2005 een vrijwilligerswet. Minister Kris Peeters werkt momenteel aan een update van het kader. Een aantal interpretatie- en andere problemen die tot onzekerheid leiden bij vrijwilligers of bij vrijwilligersorganisaties worden weggewerkt. Het gaat om volgende aanpassingen:

  •    kostenvergoeding : De vrijwilligers krijgen volgens het vernieuwde statuut een “kostenvergoeding” in de plaats van een “vergoeding”. Uit onderzoek door de Hoge Raad voor Vrijwilligers op het terrein was gebleken dat de term “vergoeding" voor verwarring zorgde. Als een organisatie geld betaalt aan vrijwilligers, gaat het enkel om een bedrag dat de kosten dekt die verband houden met de activiteit. Het gaat niet om een schadevergoeding noch om de verloning van arbeid. Het gaat ook niet om een compensatie voor de tijd die de vrijwilliger heeft geïnvesteerd. De vergoeding vormt een terugbetaling van kosten, ook wanneer het om een forfaitair bedrag gaat.

  •    Fietsvergoeding : De vrijwilligers kunnen voortaan een fietsvergoeding krijgen, net zoals werknemers in de privésector.

  •    Occasionele geschenken : voor vrijwilligers zullen niet langer als loon worden beschouwd noch verrekend worden in de maximabedragen voor vergoedingen als de regels van toepassing op werknemers worden nageleefd. De huidige vrijstelling in geval van occasionele geschenken die op werknemers van toepassing is, wordt hiermee uitgebreid naar het vrijwilligersstelsel.

  •    Beroepsgeheim : Het begrip 'beroepsgeheim' wordt verduidelijkt voor vrijwilligers. Tot nu toe moest de vrijwilliger vaak zelf proberen achterhalen of zij of hij al dan niet aan het beroepsgeheim was onderworpen. Een vrijwilliger die maaltijden bedeelt in een rusthuis bijvoorbeeld, kan bepaalde gegevens uit een medisch dossier opvangen. Hier rijst dan meteen de vraag van het beroepsgeheim. Vanaf nu zal de organisatie die een beroep doet op vrijwilligers hen duidelijk moeten maken of het beroepsgeheim al dan niet op hem of haar van toepassing is.

  •    Niet bezoldigde mandaten : Wie als vrijwilliger taken uitvoert in het kader van een niet bezoldigd mandaat zal volgens het vernieuwde statuut door alle openbare instellingen (belastingadministratie, RSVZ, RSZ, enz.) als vrijwilliger worden beschouwd en kan dus enkel een kostenvergoeding verkrijgen.

Het wetsontwerp wordt besproken met de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad en vervolgens aan de ministerraad voorgelegd. De hervorming zou in de herfst in voege kunnen treden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

voor alle foto’s klik midden foto

Datum
2 augustus, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Bron
VTM
Nieuws

Nieuwsfragment KLIK HIER

Vice-eersteminister Kris Peeters bezocht vandaag speelpleinwerking De Saenhoeve en gaf toelichting bij de hervorming van de vrijwilligerswet.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/speelplein.jpeg">