KRIS PEETERS STELT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN GERUST OVER NIEUWE REGELS PAKKETREIZEN

Vandaag liggen nieuwe regels rond pakketreizen ter stemming voor in de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer. Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters zorgt dat reizen van socio-culturele verenigingen en jeugdorganisaties niet moeten voldoen aan de regels voor pakketreizen, als  aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Kris Peeters: “De regels rond pakketreizen zijn gericht op professionele reisorganisatoren. We willen geen hindernissen opwerpen voor goede initiatieven van het middenveld. Daarom laat ik occasionele reizen van socio-culturele organisaties en jeugdorganisaties die zonder winstoogmerk en voor een beperkte groep worden georganiseerd, buiten het toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen.”

Elk jaar boeken heel wat Belgen een pakketreis waarin verschillende diensten gebundeld zijn. Wie een dergelijke reis boekt, wil minder zorgen, maar in de praktijk loopt het soms mis. Op initiatief van minister Kris Peeters werden nieuwe regels opgesteld die een betere bescherming voorzien van de consument. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2018. De regels houden in dat klanten hun akkoord moeten geven bij belangrijke wijzigingen van de pakketreis en dat ze steeds een opzeggingsrecht hebben. De nieuwe wet bevat daarnaast strengere regels voor reizen die via internet worden geboekt en zorgt dat de reiziger beter geïnformeerd wordt over wat wel en niet binnen de pakketreis valt.

De nieuwe regels zijn in de eerste plaats gericht op professionele reisorganisatoren. Reizen van socio-culturele organisaties of jeugdorganisaties vallen buiten het toepassingsveld indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:

1.      ze worden incidenteel aangeboden

2.      aan een beperkte groep

3.      en zonder winstoogmerk

Kris Peeters: “Hadden we dit niet gedaan, dan gingen heel wat initiatieven van het middenveld automatisch onder de wet vallen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het is van belang dat vele goede initiatieven die zovele organisaties aan de dag leggen, behouden kunnen blijven en niet worden verstikt door nodeloos zware of complexe regels. Het is dus absoluut verantwoord om deze uitzondering te voorzien in onze wet.”

Een aantal voorbeelden van reizen die vrijgesteld zijn van de regels voor pakketreizen:

  •     de reis die een school jaarlijks organiseert voor de laatstejaars, en die enkel voor hen is bestemd met uitzondering van enkele begeleiders (leraren of anderen) die nodig zijn voor het goede verloop en de veiligheid van de leerlingen;

     

  •     het zomerkamp dat een jeugdvereniging organiseert voor de leden;.

     

  •     een theatervereniging die twee maal per jaar voor zijn acteurs een weekendtrip organiseert om deel te nemen of te gaan kijken naar een buitenlands theaterfestival..

     

In een aantal randgevallen kan onduidelijkheid bestaan of de regels voor pakketreizen wel of niet van toepassing zijn. Daarom laat minister Kris Peeters het onderscheid verder verduidelijken. Op vraag van de minister zijn er binnen de FOD Economie twee werkgroepen guidance gestart. Samen met de stakeholders en met het middenveld zal op grond van heel concrete vragen en situaties verduidelijking worden gegeven.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
18 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vandaag liggen nieuwe regels rond pakketreizen ter stemming voor in de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/pakketreizen_NS.jpg">