Kris Peeters stelt beschermstatuut voor werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychiatrische of psychische beperking voor

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters stelde vandaag een nieuw statuut voor, specifiek voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP’s). In het verleden dreigden die mensen tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen.

Kris Peeters: “Ik ben zeer blij dat we erin geslaagd zijn om een structurele oplossing te vinden voor de MMPP’s. Binnen het statuut zal men – wanneer men positief meewerkt met de bemiddelingsdiensten -, kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering. Tegelijkertijd geeft deze oplossing alle ruimte aan bemiddelingsdiensten om samen met de mensen op zoek te gaan naar een passende job of opleiding . We moeten wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt, niet alleen de nodige begeleiding geven, maar ook de nodige zekerheid. Dat doen we met dit nieuwe statuut.”

Een bijzonder kwetsbare doelgroep van werklozen, is die van mensen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking - de zogenaamde MMPP’s. Het gaat om een kleine groep van ongeveer 5.000 mensen. Hun beperking is van die aard dat ze niet in aanmerking komen voor ziekte-uitkeringen. Anderzijds hebben ze door hun beperking bijkomende ondersteuning of begeleiding nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autismestoornis.

De MMPP’s dreigden in het verleden tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van een noodzakelijke ondersteuning zoals een inschakelingsuitkering of een werkloosheidsuitkering.

De problematiek van de MMPP’s ligt minister Peeters na aan het hart. Hij ontmoette verschillende van hen en zette zich de afgelopen jaren in voor een oplossing voor hen. In 2017 werd zo beslist om het recht op inschakelingsuitkeringen te verlengen tot eind 2019. Dat gebeurde in afwachting van een structurele oplossing..

In aanwezigheid van een delegatie van vakbonden en MMPP’s, stelde minister Peeters vandaag die structurele oplossing voor. Concreet komt er een specifiek statuut voor MMPP’s. De Koning heeft het KB daarvoor maandag ondertekend. Het nieuwe statuut wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2019 en zal ten volle uitwerking hebben vanaf 1 januari 2020.

Binnen het statuut zal men – wanneer men positief meewerkt met de bemiddelingsdiensten–, kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering.

Aan het toekennen van het statuut gaat een intensief begeleidingstraject vooraf. Het zal na een evaluatie door de arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB, worden toegekend op basis van een internationale wetenschappelijke methode, namelijk de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Die methode moet garanderen dat het statuut op een objectieve manier wordt toegekend..

Het statuut wordt toegekend voor een duur van 2 jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening.

Over het nieuwe statuut werd overlegd met de regionale ministers van werk.

Voor persbericht in PDF en SCHEMA klik hiernaast

Pour version française voir PDF et Schéma ci-joint

Datum
8 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Schema

PDF Schema KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Schéma

PDF version française schéma

Kris Peeters stelde vandaag een nieuw statuut voor, specifiek voor werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking (MMPP’s).

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/HANDEN.jpg">