Kris Peeters lanceert mobiel alarm waarmee slachtoffers onmiddellijk de politie verwittigen

Vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters en minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem stelden vandaag een mobiel stalkingalarm voor. Met de knop kunnen slachtoffers van levensbedreigende stalking door hun ex-partner, zeer snel de politie verwittigen. Het alarm wordt in een testfase toegepast in Gent.

Kris Peeters: “Een kwart van alle vrouwen in België is al het slachtoffer geweest van stalking. Ook mannen zijn soms slachtoffer. Vaak is de dader een ex-partner. Extreme gevallen van stalking monden uit in geweld, in de meest ernstige gevallen met dodelijke gevolgen. Het is voor die extreme gevallen dat we een stalkingalarm hebben ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat de politie onmiddellijk ter plaatse kan komen en al op de hoogte is van de ernst van de situatie. Het stalkingalarm kan zo levens redden. Ook het feit dat een slachtoffer weet dat de politie snel ter plaatse zal zijn, zorgt ervoor dat het zich veiliger voelt en vrijer kan bewegen.”

Pieter De Crem: “Het garanderen van de veiligheid van onze burgers vereist een aanpassing van onze structuren en van onze modi operandi. Om die omslag en deze noodzakelijke aanpassingen te realiseren omarmen we de beschikbare technologische mogelijkheden en kennis.”

Ministers Peeters en De Crem testten vandaag bij het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC) van de Federale Politie Oost-Vlaanderen (waar de 101 oproepen toekomen), een mobiel stalkingalarm uit. Het gaat om een knop die slachtoffers van stalking bij zich hebben en die toelaat snel de politie in te lichten.

Wanneer het slachtoffer in acuut gevaar verkeert en op het knopje duwt, wordt er een oproep gelanceerd naar het CIC. Daar komt de oproep binnen met een duidelijke vermelding dat het om een stalkingalarm gaat. Het centrum stuurt daarop onmiddellijk een interventieploeg van de politie naar de exacte locatie die de applicatie naar de noodcentrale zendt. De interventieploeg weet dat het om een stalkingalarm

gaat, waardoor ze onmiddellijk op de hoogte is van de ernst van de situatie.

Als de knop voor bepaalde tijd geen contact onderhoudt met de centrale, zal de politie contact opnemen met het slachtoffer om te kijken of alles in orde is.

Stalking door ex-partner

Een multidisciplinair team, met daarin onder meer vertegenwoordigers van het parket, de politie, het lokaal bestuur en hulpverleners, beslist over het toekennen van het stalkingalarm. Het team zorgt ook dat een hulpverleningstraject voor het slachtoffer wordt gestart. Die zorg kan uiteen lopen en wordt gekozen in samenspraak met en op maat van het slachtoffer.

Het stalkingalarm is specifiek gericht op slachtoffers van levensbedreigende stalking. De voorwaarden om ervan gebruik te maken zijn:

     *    Slachtoffer van stalking door ex-partner;

     *    Slachtoffer moet aantoonbaar in gevaar zijn;

     *    Er mag geen vrijwillig contact zijn met de ex-partner (tenzij noodzakelijk i.k.v. omgangsregeling kinderen);

     *    Slachtoffer moet bereid zijn klacht in te dienen (moet een proces-verbaal hebben laten opmaken of bereid zijn dit te doen)

     *    bereid zijn een gebruikersovereenkomst te tekenen

Het mobiele stalkingalarm wordt in een eerste fase uitgetest in Gent. In die stad bestaat er namelijk al sinds 2002 een alarm dat gekoppeld is aan de vaste telefoon. Slachtoffers lopen echter niet enkel thuis gevaar. Daarom werd in samenwerking met de politiezone Gent, Stad Gent, het CIC Oost-Vlaanderen, ASTRID en de dienst DRI van de Federale politie en het Instituut voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, dit nieuwe mobiele stalkingalarm uitgewerkt.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters en Pieter De Crem stelden vandaag een mobiel stalkingalarm voor.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/STALKING_NS.jpg">