Kris Peeters laat onderzoeken of weigering autoverzekering aan horecawerknemers discriminerend is

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters laat onderzoeken of het weigeren van horecapersoneel door autoverzekeraars discriminerend is. Hij nodigt Assuralia en Horeca Vlaanderen uit voor overleg.

Kris Peeters: “Horecawerknemers kunnen moeilijker een autoverzekering krijgen dan andere beroepsgroepen. Verzekeraars kunnen weliswaar hogere bijpremies aanrekenen als er zich een verhoogd risico voordoet, maar die tarieven moeten passend en noodzakelijk zijn. Ik laat onderzoeken of dat hier het geval is. Daarnaast wil ik samen met Assuralia en met Horeca Vlaanderen zoeken naar oplossingen. Het kan niet dat horecawerknemers geen autoverzekeringen kunnen krijgen. ”

Horecawerknemers zoals barmannen, koks of kelners, worden vaker geweigerd voor een autoverzekering dan andere beroepsgroepen, of moeten een hogere bijpremie betalen. De reden die verzekeraars daarvoor geven is dat horecapersoneel aan verhoogde risico’s is blootgesteld door alcoholgebruik en lange nachtshiften.
.

Minister Peeters heeft vragen bij die praktijk en laat onderzoeken of er geen sprake is van discriminatie. Daarnaast wil hij overleggen met verzekeringsfederatie Assuralia en met Horeca Vlaanderen. Minister Peeters wil zo nagaan of er maatregelen mogelijk zijn om te garanderen dat ook mensen in de horeca tegen aanvaardbare voorwaarden een verzekering kunnen krijgen..

Passend en noodzakelijk

Verzekeraars kunnen hogere premies opleggen aan bepaalde groepen mensen omwille van een hoger risico. De verzekeraar heeft echter geen carte blanche om deze doelgroepen zelf willekeurig vast te stellen. De wet bepaalt dat elke segmentatie voor de acceptatie of tarifering objectief moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
18 april, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

 Kris Peeters laat onderzoeken of het weigeren van horecapersoneel door autoverzekeraars discriminerend is.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/AUTOVERZEKERING.png">