Kris Peeters laat gecoördineerd onderzoek voeren naar Deliveroo

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters laat een gecoördineerd onderzoek voeren naar koerierdienst Deliveroo. Het onderzoek is een samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie.

Kris Peeters: “De praktijken van Deliveroo doen vragen rijzen op verschillende vlakken. Wat is het statuut van de koeriers? Zijn ze werknemers of zelfstandigen? Wordt de arbeidswetgeving juist toegepast? Maakt het bedrijf zich schuldig aan oneerlijke concurrentie? Worden de regels inzake voedselveiligheid gerespecteerd? Net omwille van al die verschillende facetten is het belangrijk dat het onderzoek op een gecoördineerde manier wordt gevoerd. Het onderzoek zal duidelijkheid geven over de vraag of het hier gaat om werknemers of zelfstandigen. Op basis daarvan kan dan worden nagegaan of de sociale wetgeving correct wordt toegepast en de rechten van de koeriers worden gerespecteerd.”

Door een protocol van 14 december 2017 tussen justitie, politie en sociale inspectiediensten, beschikken die diensten over een aangepaste kader om op een gecoördineerde manier onderzoeken te voeren. Van die mogelijkheid wordt nu gebruik gemaakt bij het onderzoek naar Deliveroo.

Kris Peeters: “Naast de vraag over het arbeidsstatuut, is de uitkomst van het onderzoek ook van belang voor de eerlijke concurrentie en het gelijke speelveld tussen alle spelers die actief zijn op deze markt. Heel wat restaurants werken vandaag met eigen personeel voor het vervoer van maaltijden. Daarnaast zijn, welk model ook toegelaten is of gekozen wordt, ook de rechten van de consumenten en dan met name het respect voor de regels inzake voedselveiligheid van belang. Deze verantwoordelijkheden moeten voldoende duidelijk zijn voor alle betrokkenen.”

Voor persbericht in PDF KLIK hiernaast

Datum
18 januari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Het onderzoek is een samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/deliveroo-1.jpg">