Kris Peeters laat bedrijven begeleiden om gevolgen brexit op te vangen

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters geeft aan zijn administratie de opdracht om bedrijven te begeleiden om zich voor te bereiden op de brexit.

Kris Peeters: “We hopen uiteraard nog steeds dat de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereiken over hun verdere samenwerking. Er zijn een aantal positieve signalen in die richting. Toch moeten we als overheid en als bedrijven voorbereid zijn op een no-deal. De gevolgen daarvan kunnen namelijk erg groot zijn, en niet alleen voor bedrijven die met het VK handel drijven. Ook bedrijven die met andere lanen handel drijven kunnen geconfronteerd worden met hogere tarieven, als hun producten Britse componenten bevatten. Kleinere bedrijven zijn zich daar niet altijd van bewust. Daarom heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om hen te sensibiliseren en te begeleiden. De bedoeling is niet paniek zaaien, maar bedrijven de kans geven om tijdig de nodige maatregelen te nemen.”

Op 29 maart 2019 verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Nadien is een overgangsregeling voorzien tot december 2020. Tot dan blijft Groot-Brittannië deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie, al zal het tijdens de overgangsfase geen inspraak meer hebben in de Europese besluitvorming.

Voor het Belgische bedrijfsleven is het belangrijk dat er tegen het einde van de overgangsfase duidelijkheid komt over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië. Idealiter blijft Groot-Brittannië ook in die nieuwe relatie deel uitmaken van de douane-unie. De overheid en het bedrijfsleven moeten zich echter voorbereiden op alle mogelijke uitkomsten, dus ook op een situatie van een no-deal.

Naast de invoerheffingen en douaneformaliteiten die in het geval van een no-deal zullen bestaan, zullen bedrijven worden geconfronteerd met het feit dat het VK niet langer deel uitmaakt van de vrijhandelsakkoorden die de EU heeft gesloten met diverse landen in de wereld.

Binnen vrijhandelsakkoorden wordt gewerkt met oorsprongsregels. Goederen die hun oorsprong hebben in de landen van het vrijhandelsakkoord, kunnen genieten van preferentiële tarieven. Omdat de componenten van een product vaak uit verschillende landen komen, wordt de oorsprong van een goed gecertifieerd door de overheid.

In het geval van een no-deal, zullen componenten uit het VK niet langer beschouwd worden als van oorsprong zijnde uit de EU. Het is dan mogelijk dat het eindproduct niet meer voldoet aan de oorsprongsregels van een vrijhandelsakkoord. Concreet kan het zijn dat derde landen niet langer gunstige invoertarieven zullen aanvaarden voor Europese goederen met een aanzienlijk aandeel componenten uit het VK. Omgekeerd kan ook de invoer van goederen uit een land waar een vrijhandelsakkoord mee bestaat duurder worden, als in die goederen componenten uit de UK aanwezig zijn. Die situatie kan ervoor zorgen dat importerende en exporterende bedrijven met aanzienlijke extra kosten worden geconfronteerd.

Ook de controle op intellectuele eigendomen en de veiligheid van producten kan voor problemen zorgen voor onze bedrijven. De aangemelde instanties uit het VK verliezen namelijk hun statuut. Zij zullen dus geen Europese certificaten meer kunnen afleveren of kwaliteitssystemen certifiëren. Bedrijven die actief zijn in het VK zullen een nieuw certificaat moeten aanvragen bij een Europese instantie of de overdracht van het dossier naar een Europese instantie vragen.

Vooral kmo’s zijn zich niet altijd bewust van die gevolgen. Daarom geeft minister Kris Peeters aan de FOD Economie de opdracht om bedrijven te sensibiliseren en te begeleiden om zich erop voor te bereiden.

Kris Peeters: “Bedrijven moeten hun productieproces nauwkeurig evalueren, parallel met hun toeleveringsketen. Maken ze gebruik van Britse grondstoffen? Bevatten de producten die ze invoeren Britse componenten? Met antwoorden op die vragen kunnen bedrijven zich voorbereiden om hun competitiviteit te bewaren.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
8 juni, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters geeft aan zijn administratie de opdracht om bedrijven te begeleiden om zich voor te bereiden op de brexit.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Brexit-concept-fotolia.jpg">