Kris Peeters juicht sociaal akkoord rond nachtarbeid bij IKEA toe

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters is tevreden met het principeakkoord rond nachtarbeid dat IKEA heeft bereikt met de vakbonden.

Kris Peeters: “Vorig jaar nam ik maatregelen om de snel groeiende sector van de e-commerce een duwtje in de rug te geven. Sinds 1 januari is het voor bedrijven eenvoudiger om gebruik te maken van zondags- en nachtarbeid. IKEA is nu het eerste bedrijf dat van die regeling gebruik maakt. Het bereikte daarover een principeakkoord met de vakbonden. Opnieuw is duidelijk dat sociale dialoog leidt tot concrete resultaten. Ik hoop dat dit voorbeeld navolging krijgt van andere ondernemingen.”

Minister Kris Peeters nam vorig jaar maatregelen om tewerkstelling in de sector van de e-commerce aan te moedigen. Tijdens een proefperiode van twee jaar – die startte op 1 januari 2018 – wordt het organiseren van zondags- en nachtarbeid eenvoudiger gemaakt. Een gewone collectieve overeenkomst afgesloten met één representatieve werknemersorganisatie volstaat. Na de proefperiode, wordt de regeling definitief ingevoerd.

Kris Peeters: “De nieuwe regeling is goed voor de werkgelegenheid. De verwachting is dat ze in een eerste fase zal leiden tot 3.500 extra jobs en 1.500 deeltijdse werknemers die meer uren zullen krijgen.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
31 januari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters is tevreden met het principeakkoord rond nachtarbeid dat IKEA heeft bereikt met de vakbonden.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/ikea_7.jpg">