Kris Peeters hervormt Proefbank voor vuurwapens in Luik

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters hervormt de proefbank voor vuurwapens in Luik. De ministerraad keurde een wetsontwerp in die zin goed.

Kris Peeters: “De wetgeving voor de proefbank voor vuurwapens dateert uit 1888 en werd sindsdien amper aangepast. Ze is niet meer van deze tijd. De raad van bestuur, die momenteel volledig uit vertegenwoordigers van de wapensector bestaat, zal voortaan voor meer dan de helft uit onafhankelijke leden bestaan. Met de hervorming wil ik het beheer van de Proefbank zo efficiënt en transparant mogelijk maken.”

De beheersstructuur van de proefbank wordt hervormd om de proefbank op een moderne manier te doen werken.

De wet van 1888 bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en zes wapenmeesters, en voorgezeten wordt door de burgemeester van Luik. Daar komt verandering in.

De nieuwe raad van bestuur bestaat uit 4 onafhankelijke bestuurders en 3 vertegenwoordigers van de belanghebbende sectoren. De voorzitter zal een van de onafhankelijke leden zijn.

Kris Peeters: “De wapenhandelaars zullen dus nog vertegenwoordigd zijn, maar geen meerderheid meer hebben. Op die manier garanderen we de onafhankelijke werking van de Proefbank.”

Het mandaat van de directeur wordt beperkt tot 6 jaar en zal slechts kunnen worden hernieuwd wanneer de raad van bestuur een gunstig advies geeft. De minister van economie kan de directeur ook schorsen en ontslaan. De wijziging van het statuut van de proefbank impliceert ook dat alle communicatie bestemd voor het publiek in beide landstalen zal beschikbaar zijn..

Kris Peeters: “De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het verbeteren van de beveiliging van de Proefbank. Nu werken we ook aan de beheersstructuren. Met al die maatregelen verbeteren we de kwaliteit en de efficiëntie van de Proefbank.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
22 december, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters hervormt de proefbank voor vuurwapens in Luik.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/wapens.jpg">