KRIS PEETERS HEEFT ONDERHOUD MET CEO MICHAEL O’LEARY

OVER MASSALE ANNULATIE VLUCHTEN

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters had vandaag een onderhoud met Ryanair-CEO Michael O’Leary. Het onderhoud kwam er op vraag van de Ryanair-topman.

Kris Peeters: “Michael O’Leary heeft zijn spijt betuigd over hoe Ryanair de massale annulatie van vluchten heeft aangepakt en heeft zijn excuses daarvoor aangeboden.

Hij zegt dat zijn bedrijf nu in orde is met alle regels en wil dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet.

Ik heb duidelijk gemaakt dat als de wetgeving niet wordt nageleefd, dat in België gevolgen heeft.

Ryanair gaat mijn diensten gedetailleerde info bezorgen. We zullen die informatie grondig bekijken en nagaan of alle klanten correct vergoed zijn. We zullen ook controleren of Ryanair de nodige maatregelen heeft genomen om massale annulaties in de toekomst te vermijden.”

Datum
23 november, 2017
Bron
Kabinet Peeters
OVER MASSALE ANNULATIE VLUCHTEN

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Ryanair-IN%20DE%20WOLKEN.jpg">