Kris Peeters en Europese collega’s vragen snelle oprichting van Europese Arbeidsautoriteit

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters vraagt samen met onder meer zijn Franse en Duitse collega’s aan het Oostenrijkse EU-voorzitterschap om op korte termijn over te gaan tot de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit.

Kris Peeters: “Sociale dumping is per definitie een grensoverschrijdend probleem. Het is dan ook logisch dat er op Europees niveau een entiteit bestaat die de verschillende nationale inspectiediensten kan adviseren en assisteren, en die zorgt voor vlotte en kwaliteitsvolle informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. Het gaat niet over het afnemen van nationale bevoegdheden, wél over het doen samenwerken van die nationale inspectiediensten zodat ze nog efficiënter kunnen controleren. Het probleem van sociale dumping kunnen we maar oplossen door intensief samen te werken over de grenzen heen.”

In een gezamenlijke brief aan het Oostenrijkse voorzitterschap vragen minister Kris Peeters en collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg en

andere lidstaten om spoed te zetten achter de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Europees commissaris voor werk Marianne Thyssen lanceerde vorig jaar een initiatief voor een dergelijke autoriteit en onder het Bulgaarse voorzitterschap werden onderhandelingen opgestart.

De Europese Arbeidsautoriteit moet bijdragen tot een correcte toepassing van de detacheringsrichtlijn in de hele Europese Unie. Het kan nationale autoriteiten bijstaan om transnationale fraude op te sporen en zal de samenwerking tussen inspectiediensten versterken.

Vice-eersteminister Kris Peeters: “De hervormde detacheringsrichtlijn die er onder impuls van commissaris Thyssen kwam, moet het probleem van de sociale dumping met de wortel uitroeien. De Arbeidsautoriteit is nodig om de regels die we hebben afgesproken in de richtlijn te doen toepassen. Ze kan een sturende rol spelen en een gezicht geven aan de grensoverschrijdende strijd tegen sociale fraude.”

Als bijlage het persbericht in PDF en het schema

Datum
20 september, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters vraagt samen met onder meer zijn Franse en Duitse collega’s aan het Oostenrijkse EU-voorzitterschap om op korte termijn over te gaan tot de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/eurovlaggen%20_NS.jpg">