KRIS PEETERS EN BANKEN ONDERZOEKEN FINANCIERING CIRCULAIRE ECONOMIE

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters organiseerde vandaag in samenwerking met Febelfin een seminarie over de financiering van de circulaire economie.

Kris Peeters: “In de circulaire economie wordt gestreefd naar een zo lang mogelijke gebruiksduur voor producten en het hergebruiken van grondstoffen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven er niet meer naar streven om zo vaak mogelijk een nieuw product te verkopen, maar andere verdienmodellen uitwerken die meer gebaseerd zijn op het gebruik van een product en de herbruikbaarheid van grondstoffen. Deze modellen kunnen echter enkel slagen als banken bereid zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven die circulair ondernemen. Aangezien de financiële sector eerder vertrouwd is met een lineair businessmodel, brengt de circulaire economie ook voor hen een verandering mee in de manier van investeren. Ik wil de financiële sector aanmoedigen om de overgang naar de circulaire economie volop te ondersteunen.”

Vaak is de economisch strategie van bedrijven erop gericht om de consument zo vaak mogelijk een nieuw product te laten kopen. Dat leidt tot een grote afvalberg, terwijl grondstoffen steeds schaarser worden. De circulaire economie daarentegen is erop gericht om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. De levensduur van producten wordt zo lang mogelijk gemaakt. Wat toch bestaat aan afgedankte producten, wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Volgens studies van onder andere PricewaterhouseCoopers kan de transitie naar de circulaire economie alleen al in België 100.000 extra jobs en een toegevoegde waarde van 7,3 miljard euro opleveren.

Kris Peeters: “De transitie naar een duurzame, circulaire economie is niet langer een optie, het is een must. Ons land moet ambitie tonen en volop inzetten op dit nieuw economisch model. Investeren in de circulaire economie is investeren in de toekomst.”

In bijlage het persbericht

Datum
6 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Minister van economie Kris Peeters organiseerde vandaag in samenwerking met Febelfin een seminarie over de financiering van de circulaire economie.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/CIRCULAIRE%20ECONOMIE_NS.jpg">