KRIS PEETERS BRENGT BREXIT HIGH LEVEL GROUP SAMEN

MONITORINGRAPPORT TOONT NU AL ECONOMISCHE IMPACT BREXIT AAN

In aanloop naar de belangrijke toespraak van de Britse premier May in Firenze vandaag, heeft vice-eersteminister Kris Peeters eerder deze week de Brexit-High Level Group samengebracht. Onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse werden de voortgang van de besprekingen geanalyseerd en onze economische belangen ingeschat. Uit het driemaandelijks monitoringsrapport van de FOD Economie, het Planbureau en de Nationale Bank over de impact van de Brexit op de Belgische economie, blijkt dat een aantal indicatoren nu al onder druk komen te staan.

Minister Peeters: “De voorbije maanden is wat vooruitgang geboekt, maar we blijven bezorgd over de onduidelijkheid die vanuit Britse kant nog steeds in stand wordt gehouden. Dit zorgt nu al voor zenuwachtigheid en een economische impact. Er moet dan ook snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheid die miljoenen burgers en werknemers treft. De situatie van de EU-burgers in het VK en vice versa verdient de hoogste politieke prioriteit. Daarnaast moet men werk maken van een douaneregeling die die de handel in goederen tussen het VK en de EU zo vrij mogelijk laat.”

CONCLUSIES BREXIT HIGH LEVEL GROUP

1.        De HLG stelt met tevredenheid vast dat de eenheid van de EU27 er toe geleid heeft dat het VK, na een verloren jaar na het referendum van juni 2016, eindelijk een meer realistische koers is beginnen varen en de onderhandelingen uiteindelijk van start konden gaan in juni 2017. De HLG betreurt echter het gebrek aan voortgang en resultaten. De situatie van de EU-burgers in het VK en vice versa verdient de hoogste politieke prioriteit. Er moet snel een einde gemaakt worden aan de onzekerheid die miljoenen burgers en werknemers treft.

2.        De HLG hoopt dat de Britse Eerste Minister May in haar toespraak in Firenze blijk zal geven van realisme en pragmatisme. Zoals al in de aanbevelingen van de HLG eind januari werd gesteld, is een overgangsperiode van meerdere jaren absoluut noodzakelijk. Daarbij moeten de ondernemingen niet geconfronteerd worden met een bijzonder overgangsregime maar is de beste optie om bestaande regelingen in een overgangsfase over te nemen en verder te zetten in afwachting van de definitieve regeling van onze toekomstige relatie. Het is voor de HLG duidelijk dat zo snel mogelijk een einde moet worden gemaakt aan de heersende onzekerheid die remmend werkt op economische initiatieven. In het belang van het Belgische bedrijfsleven blijft de HLG streven naar een oplossing die de handel tussen het VK en de EU zo vrij mogelijk laat. Daarbij is een verderzetting van de Britse financiële engagementen vanzelfsprekend. Een onderhandeling over alle budgettaire elementen moet dan ook snel aanvaard worden door de Britse zijde.

3.        In de 18 maanden die de onderhandelaars resten, ligt nog heel wat werk op de plank. De HLG boog zich meer in detail over de Britse voorstellen voor een douaneregeling. Dit is immers van groot belang voor onze export naar het VK, ondermeer via de haven

van Zeebrugge. Het eerste Britse voorstel om maximaal in te zetten op handelsvereenvoudiging en het vergemakkelijken van procedures,bevat interessante pistes. Het 2de voorstel om een diep “partnerschap” uit te werken waarbij het VK de douanecontroles van de EU aan haar grenzen zou blijven toepassen, is op diverse aspecten onduidelijk, zeer complex en niet realistisch om op 1 april 2019 in te voeren. Het is overigens principieel onaanvaardbaar omdat het VK als derde land een waarborgfunctie voor de bescherming van de douane unie en de interne markt zou krijgen.

4.        De HLG noteert met genoegen dat ons land zeer degelijke dossiers heeft ingediend voor de huisvesting in België van het European Medicines Agency en de European Banking Authority. De concurrentie is natuurlijk sterk en België heeft al veel instellingen op haar grondgebied. Desalniettemin gelooft de HLG in onze kansen om één van beide aan te trekken.

MONITORINGRAPPORT OVER IMPACT BREXIT OP BELGISCHE ECONOMIE

De HLG heeft tot slot kennis genomen van het driemaandelijkse monitoringsrapport van de FOD Economie, het Planbureau en de Nationale Bank over de impact van de Brexit op de Belgische economie. Het rapport analyseert enkele parameters in de Britse economie die de afzetmogelijkheden van onze bedrijven kunnen beïnvloeden.

De belangrijkste vaststellingen:

  •     Het consumentenvertrouwen in het VK staat op zijn laagste peil sinds het referendum. Het vertrouwen van de VK-ondernemers anderzijds staat op recordhoogte wat kan uitgelegd worden door de vrij gunstige wereldconjunctuur en de snelle verbetering van het concurrentievermogen als gevolg van de waardevermindering van het pond sterling.

  •     Deze waardeverminderingen hebben tot een hogere Britse inflatie geleid die in augustus 2017 haar hoogste punt van 2,9% bereikt.

  •     De werkloosheid is in het VK teruggelopen tot 4,4%, het laagste peil sinds 1975.

  •     De particuliere consumptie is licht verminderd tijdens het eerste semester terwijl de invoer van goederen en diensten is toegenomen. De uitvoer van goederen is gestegen met 1.5% maar de uitvoer van diensten is met 0.4% gedaald.

  •     De Belgische exportwaarde (in euro) naar het VK is teruggevallen op het niveau van september 2013 nadat het in februari 2017 nog het beste resultaat liet optekenen sinds januari 2012, de start van de beoordelingsperiode. De neerwaartse tendens van de Belgische importwaarde uit het VK begin in november 2015, zette zich door in 2016 en bereikte in januari 2017 haar laagste punt. Sindsdien is de invoer een licht gestegen.

  •     De effectieve wisselkoers van het pond sterling bereikte op 29 augustus een voorlopig dieptepunt. Sindsdien herstelde het zich licht door de hogere inflatie wat een vroegtijdige verstrakking van de Britse monetaire politiek doet vermoeden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
22 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Monitoringrapport toont nu al economische impact Brexit aan

 
" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/BREXIT.jpg">