Kris Peeters blikt terug op succesvolle zending naar Mexico

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters blikt tevreden terug op zijn driedaagse zending naar Mexico. Minister Peeters nam deel aan een OESO-conferentie rond kmo’s en had talrijke bilaterale ontmoetingen met ministers en bedrijfsleiders.

Kris Peeters: “Het was een zeer succesvolle zending. Mexico is een open economie en is voor onze bedrijven een belangrijke potentiële groeimarkt. De Belgisch-Mexicaanse handel had in 2016 een waarde van 4,4 miljard euro. De Europese Unie en Mexico zijn momenteel in de laatste fase van de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Dat akkoord zal de handel tussen België en Mexico verder versterken. In maart 2019 komt er een grote economische handelsmissie onder leiding van princes Astrid naar het land. Die missie zal met open armen worden ontvangen.”

Economische zending aangekondigd

Minister Peeters had in Mexico ontmoetingen met de ministers van buitenlandse zaken, landbouw en economie, en met de gouverneur van de nationale bank. Het was van 2009 geleden dat een Belgische minister een werkbezoek bracht aan Mexico. Een centraal punt in de discussies was het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mexico. Dat akkoord wordt momenteel onderhandeld en moet onze ondernemers nog meer kansen geven in de tweede grootste markt van Latijns Amerika. Wat opviel in de gesprekken was de open houding van Mexico tegenover vrijhandel.

Minister Peeters kondigde tijdens zijn bezoek een grote economische missie naar Mexico aan die onder leiding van princes Astrid zal plaatsvinden in maart 2019. Die aankondiging werd positief onthaald.

Markttoegang verbeteren voor Belgische bedrijven

De contacten met de verschillende ministers lieten ook

toe om specifieke dossiers van het Belgische bedrijfsleven in Mexico te bespreken. De minister van landbouw  stelde een spoedig akkoord over markttoegang voor Belgische appels en peren en varkensvlees in het vooruitzicht. Daarnaast bood het onderhoud met de CEO van staatsoliemaatschappij Pemex de gelegenheid om Belgische bedrijven als Barco, Jan De Nul, Deme en Solvay te introduceren bij deze olie- en gasreus. Dat zal hopelijk contracten opleveren in de nabije toekomst. Tenslotte was er ook een onderhoud met CEO van IBN Industrias Militares, dat investeert in een baanbrekende stressapp van het Leuvense bedrijf Biorics. De CEO gaf aan zeer tevreden te zijn over de samenwerking en te overwegen om verder te investeren.

OESO-conferentie rond kmo’s

Minister Peeters hield in totaal vijf tussenkomsten op de OESO-conferentie rond kmo’s waar 70 landen aan deelnamen. De aanwezigheid van de vice-premier zette ons land extra op de kaart als kmo-land bij uitstek. De deelnemende landen engageerden zich om een gelijk speelveld te garanderen voor kmo’s in de internationale handel. Dat is belangrijk voor onze kmo’s, die niet altijd dezelfde middelen als grote bedrijven hebben om te kunnen exporteren, zeker buiten de EU.

Productiviteit opkrikken

België heeft zich op de conferentie opnieuw bevestigd als een nauwe partner van de OESO. In een bilateraal onderhoud onderlijnde secretaris-generaal José Ángel Gurría dat de OESO zeer positief staat tegenover het economische beleid in België en net zoals de Nationale Bank, grote vooruitgang op vlak van jobcreatie vaststelt. In het onderhoud werd ook gesproken over productiviteit en de oprichting van de nationale productiviteitsraad in België. Op vraag van minister Peeters zal de OESO de productiviteit in België onderzoeken en nagaan hoe deze op lange termijn verder opgekrikt kan worden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
24 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters blikt tevreden terug op zijn driedaagse zending naar Mexico.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/MEXICO_VLAG_NS.png">