KRIS PEETERS BESCHERMT DE CONSUMENT DIE HYPOTHECAIR KREDIET AANGAAT “NIEUWE REGELS VOOR TRANSPARANTIE”

Consumenten die een hypothecair krediet aanvragen, zullen beter geïnformeerd worden over de voorwaarden ervan. Daarvoor zorgt een wetsontwerp van Vicepremier en Minister van Economie Consumentenzaken Kris Peeters, dat vandaag is goedgekeurd op de ministerraad. 
De kredietgever moet de consument telkens een standaardformulier voorleggen over de voorwaarden en verplichtingen die aan het krediet verbonden zijn. De administratieve last voor de kredietinstellingen wordt minimaal gehouden. Voor wie een lening wil herzien, wordt de huidige wederbeleggingsvergoeding ten belope van 3 maanden intrest níet verhoogd.

“Een hypothecair krediet voor de aankoop van een woning afsluiten, is door het doolhof van cijfers en regeltjes, geen simpele klus. Ik wil dat de consument beter geïnformeerd is. Door de nieuwe regelgeving zal de consument de voorwaarden voor verschillende leningen bij verschillende banken makkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Bovendien maken we een herziening of herfinanciering van een lopende lening níet duurder: de wederbeleggingsvergoeding blijft maximum 3 maanden intrest kosten,” aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Datum
4 december, 2015
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Kijk hier voor persbericht