Kris Peeters actualiseert Welzijnswet

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters past de Welzijnswet aan in navolging van een aantal adviezen van de Raad van State. Het wetsontwerp daarvoor werd deze week goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Kris Peeters: “Er wordt een wettelijke basis gecreëerd voor de reeds bestaande gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten en voor de vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daarnaast wordt de behandeling van klachten over controlegeneeskunde overgedragen van de FOD Werkgelegenheid naar de Orde der Artsen. Zo wordt ingespeeld op de realiteit dat de meeste klachten nu al worden doorverwezen naar de Orde.”

Gegevensbank voor gezondheidstoezicht

De bestaande centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten, krijgt een wettelijke basis in de Welzijnswet. De databank dient om het gezondheidstoezicht makkelijker te kunnen opvolgen, nutteloze herhaling van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken.

Commissies

Een andere aanpassing is de wettelijke verankering van de mogelijkheid tot het oprichten van vaste commissies binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Die commissies kunnen bestaan per onderwerp (zoals bv. voor de tarifering van de externe preventiediensten) of per activiteitensector (zoals de vaste commissie bouw). Ze verlenen bijstand aan de Hoge Raad.

Controlegeneeskunde

Een laatste verandering is de overdracht van de behandeling van klachten met betrekking tot controlegeneeskunde van de FOD Werkgelegenheid naar de provinciale raden van de Orde der Artsen. De verschuiving volgt op de vaststelling dat de meeste klachten die worden ingediend betrekking hebben op beroeps- en deontologische fouten en behoren tot de bevoegdheid van de Orde der artsen. De bevoegdheidsoverdracht zal pas in werking treden nadat de modaliteiten zijn vastgelegd bij koninklijk besluit.

Voor persbericht in PDF KLIK hiernaast

Datum
6 december, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters past de Welzijnswet aan in navolging van een aantal adviezen van de Raad van State.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/Health--safety-schema-nl_NS_0.png">