Kris Peeters: “Termijn voor werkloosheidsuitkering EU-werknemers niet verlagen”

- ARBEIDSDEAL -

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil niet dat werknemers uit andere EU-lidstaten die maar één dag gewerkt hebben in België, al kunnen genieten van een Belgische werkloosheidsuitkering. Hij zal zijn verzet daartegen binnen de Europese Raad van ministers van werk, verderzetten.

Kris Peeters: “Het principe dat je eerst moet bijgedragen hebben voor je sociale rechten kan opnemen, is fundamenteel voor de stabiliteit van onze sociale zekerheid. De termijn van drie maanden die we nu hanteren, lijkt mij redelijk. Diezelfde termijn van drie maanden was trouwens voorzien in het oorspronkelijke voorstel van Europees commissaris Marianne Thyssen. Ik heb mij binnen de Europese Raad van ministers van werk steeds verzet tegen een verlaging ervan. Wanneer de tekst opnieuw wordt besproken in de Raad, zal ik dat standpunt herhalen.”

Vandaag heeft een werkzoekende buitenlander pas recht op een Belgische werkloosheidsuitkering als hij hier minimaal drie maanden heeft gewerkt.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een verbeterde coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de verschillende lidstaten.

In het oorspronkelijke voorstel van Europees commissaris voor sociale zaken Marianne Thyssen, werd een veralgemening van de driemaandenregel voorzien.

In de Europese Raad Werkgelegenheid van 21 juni 2018 heeft het Bulgaarse voorzitterschap de termijn echter verlaagd tot één maand. Om die reden heeft België zich bij monde van vice-premier en minister van werk verzet en de verordening niet goedgekeurd. Toch steunde een meerderheid van de Raad deze tekst (de Raad Werk beslist via gekwalificeerde meerderheid).

De tekst ligt nu voor in het Europees Parlement, waar ondanks verzet van onder meer Europees Parlementslid Tom Vandekendelaere, de termijn nog verder verlaagd werd naar één dag. Zodra de tekst opnieuw besproken wordt met de Raad, zal minister van werk Kris Peeters het Belgisch standpunt het standpunt herhalen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
21 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters wil niet dat werknemers uit andere EU-lidstaten die maar één dag gewerkt hebben in België, al kunnen genieten van een Belgische werkloosheidsuitkering.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/europese_vlag_NS.jpg">