Kris Peeters: “Mobiliteitsbudget stimuleert milieuvriendelijke vervoersmiddelen”

Vice-eersteminister en minister van is zeer tevreden met het akkoord dat de regering bereikte over het mobiliteitsbudget.

Kris Peeters: “Met het mobiliteitsbudget moedigen we mensen aan om voor dát transportmiddel of voor die combinatie van transportmiddelen te kiezen, die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier naar het werk brengen. Met het budget kan je een elektrische fiets aanschaffen, een treinabonnement, een milieuvriendelijke wagen, enzovoort. De vrije keuze ligt bij de gebruiker. Als het mobiliteitsbudget niet volledig op is, wordt het restbedrag als loon uitbetaald op het einde van het jaar. In 2017 waren er 425.000 bedrijfswagens ingeschreven, maar het is in de praktijk niet altijd de snelste manier om op het werk te geraken. Het mobiliteitsbudget kan bijdragen tot het verkleinen van de files en de vergroening van de mobiliteit.”

Werknemers die hun bedrijfswagen inruilen, krijgen in ruil een mobiliteitsbudget tot hun beschikking. Het mobiliteitsbudget is ook toegankelijk voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe werknemers, denk bijvoorbeeld aan startende jongeren, onmiddellijk kunnen kiezen voor het mobiliteitsbudget.

Hoeveel dat mobiliteitsbudget is, wordt bepaald op basis van de reële kost van hun vroegere bedrijfswagen. Dat betekent dat iemand die verder van zijn werk woont, een hoger budget zal krijgen dan iemand die dichter woont (omwille van hoger brandstofverbruik, meer onderhoud, etc.). Wie verder woont, heeft nu eenmaal hogere kosten op vlak van vervoer.

Een werknemer kan zijn mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers:

  •     Pijler 1: een milieuvriendelijkere wagen

  •    Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en-diensten (fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dit voor aankoop, gebruik en onderhoud..

    Een lijst van middelen en diensten die onder deze pijler zullen vallen, zal bij KB worden vastgelegd.

  •     Pijler 3: restsaldo in loon

De eerste pijler wordt fiscaal op dezelfde manier behandeld als een bedrijfswagen vandaag. De tweede pijler is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten, en dat zowel voor de werknemer als de werkgever.

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op jaarbasis. Als het budget op het einde van het jaar niet volledig is opgebruikt, ontvangt de werknemer het restsaldo in loon. Dat saldo is vrijgesteld van personenbelasting, maar er moeten wel sociale zekerheidsbijdragen (de normale 25% werkgeversbijdrage + 13,07% werknemersbijdrage) op betaald worden. Daardoor zal het saldo – in tegenstelling tot bij het systeem van cash for car – bijdragen aan de opbouw van pensioenrechten en andere sociale rechten.

Kris Peeters: “Jaar na jaar sneuvelen de filerecords. Files zorgen voor economische schade, zijn belastend voor het milieu en zorgen voor erg veel stress. Het mobiliteitsbudget geeft mensen vrijheid. Wie de wagen nodig heeft, kan die blijven gebruiken. Maar wie het openbaar vervoer, de fiets, of een combinatie van transportmiddelen verkiest, kan dat ook. Het mobiliteitsbudget kan helpen om de files kleiner te maken, de luchtvervuiling te verminderen en de pendelstress te verlichten. Drie vliegen in één klap.”

Als bijlage het persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
16 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van is zeer tevreden met het akkoord dat de regering bereikte over het mobiliteitsbudget.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/MOB_NS.jpg">