Kamercommissie keurt ‘recht om vergeten te worden’ goed

De Kamercommissie bedrijfsleven keurde vandaag het ‘recht om vergeten te worden’ goed.

Vice-eersteminister en minister van consumentenzaken Kris Peeters: “Wie genezen is van een ernstige medische aandoening zoals kanker, krijgt in de praktijk toch vaak een hoge bijpremie aangerekend bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, of wordt in bepaalde gevallen zelfs geweigerd. Patiënten- en consumentenorganisaties wijzen er terecht op dat dat niet correct is. Daarom hebben we een wettelijk kader uitgewerkt voor een ‘recht om vergeten te worden’ uit. Het principe is dat bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, bepaalde medische voorgeschiedenis moet vergeten worden.”

Met de maatregel wil minister Peeters personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige aandoening, een gemakkelijkere toegang bieden tot schuldsaldoverzekeringen. Verzekeraars zullen aandoeningen waar de kandidaat-verzekeringnemer van genezen in, niet in rekening mogen nemen. Op deze manier worden de verzekeringnemers niet jaren later opnieuw financieel getroffen door de aandoening. De maatregel is geïnspireerd op het in Frankrijk bestaande ‘droit à l’oubli’.

Het kader voorziet dat een verzekeraar geen rekening meer mag houden bij zijn risicobeoordeling, met aandoeningen waarvan de kandidaat-verzekeringsnemer al 10 jaar genezen is. Dat betekent dat de verzekeraar de kandidaat-verzekeringsnemer niet meer mag weigeren op basis van die aandoening of een bijpremie mag aanrekenen. De termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de behandeling succesvol werd beëindigd en er geen herval is opgetreden. Voor minderjarigen wordt de periode teruggebracht tot 5 jaar. Bovendien kan het Opvolgingsbureau, met ondersteuning van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor specifieke aandoeningen nog kortere termijnen voorzien. Minister Peeters kondigde in oktober aan dat hij het ‘recht om vergeten te worden’ zou invoeren in het verzekeringsrecht. Vertegenwoordigers van patiënten en verbruikers stelden in een evaluatieverslag over de schuldsaldoverzekering van de commissie verzekeringen eerder dat een dergelijk recht de consument ten goede zou komen. Ook de jongerenwerking van Kom op tegen Kanker pleitte tijdens een ontmoeting met minister Peeters voor het uitwerken van het recht.

Bij de voorbereiding van het kader, overlegde minister Peeters met Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, het Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), Test Aankoop en UNIA.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
12 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De Kamercommissie bedrijfsleven keurde vandaag het ‘recht om vergeten te worden’ goed.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/right-to-be-forgotten-NS.jpg">