Kamer keurt vijf wetsontwerpen van Kris Peeters goed

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt vandaag vijf wetsontwerpen goed van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters.

Kris Peeters: “Ook in het laatste jaar van de legislatuur ligt er nog heel wat werk op de plank. Vandaag keurde het parlement vijf wetsontwerpen goed waar we de afgelopen maanden hard aan gewerkt hebben. Met de Nationale Raad voor de Productiviteit willen we erover waken dat België een koploper blijft op vlak van productiviteit. Met nieuwe regels zorgen we dat consumenten die een verzekering afsluiten of een tweedehandswagen kopen, nog beter beschermd worden. We creëren een duidelijk kader voor auteurs en acteurs zodat ze correct vergoed worden wanneer televisieprogramma’s of films waaraan ze hebben meegewerkt, worden uitgezonden.. En we moedigen aan om boeken toegankelijk te maken voor mensen met een leesbeperking.”

Uitbreiding Car-pass om kilometerfraude bij ingevoerde wagens aan te pakken

De car-pass bleek de afgelopen jaren een succesvol instrument in de strijd tegen kilometerfraude met tweedehandswagens. Minister Peeters breidt het systeem uit om kilometerfraude bij ingevoerde tweedehandswagens aan te pakken. Bovendien zal de car-pass voortaan heel wat andere relevante informatie bevatten voor de koper van de wagen: de uitstoot en euronorm, of het voertuig nog gekeurd moet worden na een ongeval, en of aan bepaalde terugroepacties niet werd deelgenomen.

Kris Peeters: “De car-pass bestaat al ruim 10 jaar en heeft ervoor gezorgd dat kilometerfraude bij de verkoop van binnenlandse tweedehandswagens nagenoeg verdwenen is. Met de uitbreiding van de car-pass pakken we kilometerfraude bij ingevoerde wagens verder aan. We zorgen bovendien dat de car-pass nog meer dan vroeger een bron van betrouwbare en relevante info wordt voor de koper. Het is als koper belangrijk om te weten of voor een auto niet is ingegaan op bepaalde terugroepacties, wat de uitstoot is en of de wagen nog naar de keuring moet na een zwaar ongeval. Al die gegevens hebben een invloed op de waarde van de auto en zullen aangegeven worden door de car-pass.”

Oprichting Nationale Raad voor de Productiviteit

België bevindt zich in de Europese kopgroep op vlak van productiviteit. Er zijn maar drie landen waar een gewerkt uur een grotere meerwaarde oplevert dan in België (Ierland, Luxemburg en Noorwegen). België is dus een bijzonder aantrekkelijk land om te investeren. Belangrijk is dat we die hoge productiviteit ook behouden. Daarom wordt een Nationale Raad voor Productiviteit opgericht.

Kris Peeters: “Op vraag van Europa moet ieder land zijn productiviteit evalueren met als doel het verder te verbeteren. In België, waar zowel de federale staat als de deelstaten bevoegd zijn op dat vlak, hebben we beslist om een Nationale Raad voor Productiviteit op te richten die de verschillende niveaus verenigt. De Raad wordt een onafhankelijke structuur met als doel het analyseren van onze productiviteit en het vinden van oplossingen om ze verder te verhogen.”

Dezelfde regels voor alle aanbieders van verzekeringen

De Europese IDD-richtlijn rond verzekeringsdistributie wordt omgezet in Belgische wetgeving. Ze regelt het statuut van de verzekeringstussenpersonen en legt hen vereisten op inzake kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de distributiewerkzaamheden. Daarnaast legt het informatie- en gedragsregels op die van toepassing zijn voor alle verzekeringsdistributeurs.

Kris Peeters: “Met de nieuwe wetgeving garanderen we een level playing field tussen alle betrokken partijen bij de distributie en dit ongeacht het verkoopkanaal. Handelaars die nevenverzekeringen aanbieden zullen zich voortaan aan dezelfde verplichtingen moeten houden als reguliere verzekeraars. We leggen kennisvereisten op en geven toezichtshouders extra controlemogelijkheden. We hebben een evenwichtige oplossing gevonden waarbij de administratieve verplichtingen voor de tussenpersonen tot een minimum worden beperkt maar waar nog voldoende garanties worden voorzien voor de consumentenbescherming.”

Rechtsonzekerheid in audiovisuele sector behoort tot verleden

Een duidelijk wettelijk kader zorgt dat de rechtsonzekerheid rond auteurs- en naburige rechten in de audiovisuele sector tot het verleden behoort.

Kris Peeters: “Een aantal evoluties in de audiovisuele sector hadden bijgedragen tot een situatie van rechtsonzekerheid. De bestaande wetgeving was niet afgestemd op een aantal technologische vernieuwingen, zoals de techniek van directe injectie waarbij televisiezenders hun televisiesignalen rechtstreeks aan de distributeurs doorgeven. Daarnaast hebben acteurs in principe recht op een vergoeding elke keer dat een film of tv-programma waarin ze spelen wordt vertoond. In de praktijk raakten de verschillende spelers het niet eens over die vergoeding, waardoor ze nooit werd geïnd. Met de maatregelen in deze wet wordt de rechtsonzekerheid weggenomen. Door een duidelijk wettelijk kader te bieden, zullen onderhandelingen in de sector vlotter kunnen verlopen.”

Het luik rond de vergoeding van acteurs treedt in werking op 1 januari 2019, het luik rond directe injectie op 1 juli van dat jaar.

Boeken toegankelijker voor mensen met leesbeperking

Boeken, kranten en tijdschriften worden beter toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Er zullen geen auteursrechten moeten betaald worden op het omzetten van werken in een toegankelijk formaat en de verspreiding ervan onder mensen met een leesbeperking.

Kris Peeters: “Ook wie slecht ziet, dyslexie heeft of een andere leesbeperking heeft, moet kunnen genieten van de culturele rijkdom van boeken, kranten en tijdschriften. Het omzetten van werken naar brailleschrift, grootletterdruk of luisterboeken, is een dure en tijdrovende bezigheid. Door het omgezette werk vrij te stellen van auteursrechten, geven we bibliotheken voor mensen met een leesbeperking en andere organisaties een extra duwtje in de rug om cultuur breed toegankelijk te maken.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast/p>

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
14 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt vandaag vijf wetsontwerpen goed van Kris Peeters.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/PRODUCTIVITEIT_NS.jpg">