INR: Sterkere vennootschappen, meer investeringen in de economie

De margevoet van niet-financiële vennootschappen stijgt van 40,5% in 2014 naar 41,2% in 2015, blijkt uit ramingen van het Instituut voor Nationale Rekeningen.  Minister van Economie Kris Peeters reageert: “Deze verbetering van de margevoet is positief voor onze vennootschappen, waardoor deze ook meer kunnen investeren. Het zijn net díe investeringen die zorgen voor een groei van onze economie, met jobcreatie tot gevolg, wat op zijn beurt een versterking van de koopkracht voor de gezinnen betekent. Bovendien treden het merendeel van de taxshiftmaatregelen pas in 2016 in werking, wat de vennootschappen

en onze economie verder zal versterken.” Tegelijk nam de ‘spaarquote’ van de gezinnen in 2015 licht toe: van 12,6% in 2014 naar 12,7% in 2015. De ‘spaarquote’ is het gedeelte van het beschikbaar inkomen dat gespaard wordt. De ‘spaarquote’ heeft een belangrijke impact op de groei van productie en diensten, en het BBP. Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters: “De koopkracht van de gezinnen stijgt, en zo blijven de investeringen van de gezinnen op peil. Dat is goed nieuws, ook voor bijvoorbeeld de bouwsector doordat de bouw- en renovatie van woningen zo op niveau blijft.

Datum
29 april, 2016
Bron
Instituut Nationale Rekeningen
Persbericht

ZIE PERSBERICHT