"HOE GAAN WE VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING IN HEMELSNAAM FINANCIEREN?"

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vraagt zich luidop af hoe de federale regering de verlaging van de vennootschapsbelasting nog kan financieren, nu minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) geen meerwaardebelasting wil invoeren.Ook op de manier van communiceren heeft Peeters kritiek. Enkele weken geleden stelde Johan Van Overtveldt voor om de vennootschapsbelasting te verlagen van 33 naar 20 procent. Om die verlaging te financieren, dacht hij toen onder meer aan

een meerwaardebelasting voor wie zijn bedrijf verkoopt en het optrekken van de roerende voorheffing op dividenden van 27 naar 30 procent. In een nieuwe nota - de definitieve onderhandelingsnota voor de regering - heeft Van Overtveldt die twee maatregelen geschrapt. Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters stelt zich daar vragen bij. "Ik maak mij zorgen of die verlaging van de vennootschapsbelasting nog wel budgetneutraal georganiseerd kan worden", reageerde hij in "De ochtend".

Datum
31 augustus, 2016
Bron
Radio 1 “ De ochtend”
Interview

Bekijk het online