HANDHAVINGSRICHTLIJN OMGEZET IN BELGISCHE WETGEVING

BELANGRIJKE STAP IN DE BESTRIJDING VAN SOCALE DUMPING  

 

Het wetsontwerp dat de Europese handhavingsrichtlijn omzet in Belgisch recht is vandaag goedgekeurd. Dat melden Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters en Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer. De handhavingsrichtlijn bevat maatregelen voor een betere

 

 

 

handhaving van de EU-voorschriften voor detachering van werknemers. “Alle lidstaten moeten de handhavingsrichtlijn ten laatste vanaf 18 juni toepassen in hun eigen wetgeving. We hebben tijd genomen voor overleg ten gronde met de sociale partners, zodat de wetgeving correct en volledig zal worden toegepast.”

Datum
17 juni, 2016
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

ZIE PERSBERICHT