Goede prijsaanduiding is in belang van consumenten

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wil dat bakkers, horecazaken en schoonheidssalons de regels op vlak van prijsaanduiding nauwlettender volgen. Uit onderzoek van de Economische Inspectie blijkt dat de regels in een aantal sectoren vaak niet goed worden nageleefd.

Kris Peeters: “Consumenten moeten in een handelszaak klaar en duidelijk kunnen zien hoeveel een product kost. Dat laat hen toe om prijzen te vergelijken en zorgt ervoor dat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan aan de kassa. De meeste handelaars duiden prijzen goed zichtbaar aan, maar in een aantal sectoren blijft het een courante praktijk om dat niet te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld over bakkers, slagers en horecazaken. De inspectiediensten zullen dan ook blijvend gerichte controles uitvoeren. We stellen gelukkig vast dat de meeste handelaars waarbij inbreuken worden vastgesteld, zich in regel stellen.”

Voor consumenten is het van fundamenteel belang dat handelszaken duidelijk aangeven welke prijzen ze vragen. Het biedt consumenten zekerheid en laat hen toe om prijzen te vergelijken. De Economische Inspectie onderzoekt daarom regelmatig of prijsaanduidingen correct gebeuren.

In 2015 werden inbreuken op de regels rond prijsaanduiding vastgesteld bij 14 procent van de gecontroleerde winkels. Bij een nieuw onderzoek uit 2017, bleek dat in sommige sectoren meer dan 30

procent van de winkels niet in orde waren. Het ging onder meer om horeca, slagers, bakkers, kruideniers en biowinkels, handelaars in semiprofessioneel gereedschap, begrafenisondernemingen en schoonheidssalons.

Het onderzoek dat de Economische Inspectie dit jaar voert, spits zich toe op die sectoren. Een eerste controlefase liep van februari tot en met mei, een tweede fase loopt van juni tot en met november.

In de eerste fase werden controles uitgevoerd bij 819 handelszaken. 314 daarvan waren niet in orde. Daarop werden 256 waarschuwingen uitgeschreven en werden 72 handelszaken doorverwezen naar justitie.

TABEL PER SECTOR ZIE HIERONDER

Over alle sectoren heen is de meest voorkomende inbreuk dat prijzen gewoonweg niet worden aangeduid. Een andere regelmatig voorkomende inbreuk is dat prijzen voor producten die in een variabele hoeveelheid worden verkocht (voornamelijk bij bakkers, slagers en kruideniers), niet per eenheid (kilogram) worden aangeduid. In enkele gevallen werd de totaalprijs niet vermeld (dus inclusief btw). Bij horecazaken is de meest voorkomende inbreuk dat prijzen niet worden weergegeven aan de ingang.

Na elke vastgestelde inbreuk volgde een nieuwe controle. De meeste handelszaken hadden zich daarbij in orde gebracht. Slechts in enkele gevallen werden nog inbreuken vastgesteld.

Voor persbericht in PDF en tabel per sector zie hiernaast

Pour version française et table par secteur voir PDF ci-joint

Datum
24 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Tabel per Sector

Tabel KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Table par Secteur

Table par Secteur

Kris Peeters wil dat bakkers, horecazaken en schoonheidssalons de regels op vlak van prijsaanduiding nauwlettender volgen.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/prijskaartje_NS_0.jpg">