GELUIDSNORMEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Vice-eersteminister Kris Peeters stelt dat de Europese Commissie bevestigd heeft dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering uit 2002 waarin de technische eisen inzake de meettoestellen staan, had aangemeld moeten worden. 

Dit is niet gebeurd. In tegenstelling tot de berichtgeving in enkele kranten vandaag, heeft dit probleem geen betrekking op de Brusselse geluidsnormen zelf.

In bijlage het persbericht

Datum
15 februari, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Zie Persbericht