Frauduleuze webshops worden binnen de 24 uur offline gehaald vanaf 1 december

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters voert de strijd op tegen frauduleuze webshops. Door een samenwerking tussen de FOD Economie en de beheerder van .be-domeinnamen DNS Belgium, worden de mogelijkheden uitgebreid om dergelijke webshops op minder dan een dag tijd te sluiten.

Kris Peeters: “Fraudeurs gaan steeds vernuftiger te werk en we moeten controlediensten uitrusten met nieuwe technieken om hen aan te pakken. Tot nog toe was het enkel mogelijk om frauduleuze websites via een snelle procedure te blokkeren, als de identificatiegegevens achter de website foutief waren. In andere gevallen duurde het tot twee weken voor een frauduleuze website gesloten kan worden. In die tijd kunnen natuurlijk heel wat consumenten het slachtoffer worden van onwettelijke praktijken. Dankzij een nieuw protocol tussen de FOD Economie en de Belgische beheerder van domeinnamen DNS Belgium, kan een frauduleuze website op basis van frauduleuze inhoud, binnen de 24 uur gesloten worden. Door kordaat op te treden tegen websites die frauduleus zijn of waarmee zware wetsovertredingen worden begaan, zorgen we dat .be-websites voor de consument een garantie zijn voor vertrouwen.”

Momenteel kan de FOD Economie .be-domeinnamen ontoegankelijk maken via een snelle procedure, indien de identificatiegegevens van de eigenaar van de website niet correct zijn. Als de naam, of het adres van de persoon of onderneming die de domeinnaam registreerde niet bestaan, kan de FOD Economie aan DNS Belgium vragen om de website te blokkeren op grond van de contractuele voorwaarden waartoe de domeinnaamhouder zich heeft verbonden. Fraudeurs gaan echter steeds slimmer te werk en gebruiken nu vaker buitenlandse adressen, waarvan vanuit België moeilijk kan nagegaan worden of ze vals zijn.

Tot nog toe kon de FOD Economie geen blokkering vragen aan DNS Belgium op basis van de inhoud. Een frauduleuze website met correcte identificatiegegevens (of identificatiegegevens waarvan niet bewezen konden worden dat ze vals zijn), bleef daardoor buiten schot van deze snelle procedure. De websites in kwestie konden enkel worden aangepakt via een verzoek bij het parket. Die procedure bij het parket is echter omslachtig en duurt minstens twee weken, een periode waarin frauduleuze websites heel wat consumenten kunnen oplichten.

Minister Peeters breidt de snelle procedure nu uit, door een protocol af te sluiten tussen de FOD Economie en DNS Belgium. Dat protocol geeft de mogelijkheid aan de FOD Economie om .be-domeinnamen te laten blokkeren en schrappen bij DNS Belgium omwille van het frauduleuze karakter ervan. Die mogelijkheid zal kunnen toegepast worden vanaf 1 december.

Het protocol zal in eerste instantie gebruikt worden om .be-domeinnamen te blokkeren die frauduleus worden geregistreerd (nadat ze bijvoorbeeld vrijgekomen zijn na niet-verlenging door de oorspronkelijke registrant) en die gebruikt worden voor frauduleuze webshops of die phishing-sites (websites die andere websites imiteren om bijvoorbeeld kredietkaartgegevens te ontfutselen) herbergen. Het gaat om vele honderden websites die voortdurend opduiken en waarvoor het onmogelijk is om telkens het parket in te schakelen.

De nieuwe procedure zal enkel worden toegepast bij ernstige misdrijven. De eigenaar beschikt over een periode van twee weken om in beroep te gaan. Na een periode van zes maanden vervalt de geblokkeerde domeinnaam. In alle gevallen waarbij de eigenaar van de website duidelijk geïdentificeerd kan worden, zal bovendien beroep worden gedaan op het parket.

Voor het sluiten van frauduleuze websites met een andere extensie dan .be (bijvoorbeeld .com), blijft de tussenkomst van het parket noodzakelijk. Het parket kan voor die websites, de blokkering kan vragen aan Belgische providers.

Kris Peeters: “De inspectiediensten gaan zeer omzichtig te werk. Enkel in ernstige gevallen waarbij de inbreuk duidelijk is en waarbij een groot risico bestaat op onomkeerbare schade voor consumenten of ondernemingen, zal de procedure worden toegepast.”

Philip Du Bois, general manager DNS Belgium: “Dit protocol zal ons toelaten om samen met de FOD Economie nog gerichter op te treden tegen mogelijke misbruiken waarbij .be-domeinnamen zijn betrokken. Het onderstreept onze ambities voor een kwaliteitsvolle en veilige .be-zone die de geschikte voedingsbodem vormt voor de verdere ontwikkeling van het internet.”

1.079 namaakwebshops gesloten dit jaar

In het kader van een internationale operatie onder leiding van Europol, sloot de FOD Economie dit jaar 1.079 .be-namaakwebsites. In de meeste gevallen konden de websites geblokkeerd worden op basis van foutieve identificatiegegevens. De nieuwe procedure zal het in de toekomst sneller en eenvoudiger maken om dergelijke websites te sluiten. Dat moet ervoor zorgen dat ons land in de toekomst een nog actievere rol kan spelen in internationale operaties tegen namaakwebsites.

Aan de operatie van Europol namen 26 landen deel van binnen en buiten de EU. In totaal werden 33.593 websites geblokkeerd omdat ze namaak verkochten. De producten die ze verkochten waren onder meer geneesmiddelen, films, tv-shows, muziek, software en elektronica. Daarnaast werden 12 verdachten gearresteerd en werden meer dan 1 miljoen aan financiële tegoeden geblokkeerd.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
26 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

 Kris Peeters voert de strijd op tegen frauduleuze webshops.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/FRAUDE_WEBSITE_NS.jpg">