FIPRONILCRISIS - KRIS PEETERS LAAT TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT TOE BIJ GETROFFEN BEDRIJVEN

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters neemt twee maatregelen in de aanpak van de fipronilcrisis. Kris Peeters: “Bedrijven die getroffen zijn door de crisis, omdat ze bijvoorbeeld geblokkeerd zijn of niet meer aan grondstoffen raken, zullen in de maand augustus tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen. Daarnaast heb ik de Belgische Accreditatieinstelling Belac de opdracht gegeven om nieuwe accreditatie-aanvragen van labo’s die de aanwezigheid van fipronil in eieren kunnen onderzoeken, versneld te behandelen.”

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor bedrijven die hinder ondervinden door eiercrisis

De fipronilcrisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, bijvoorbeeld door de blokkering van het bedrijf of door een tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Deze tijdelijke onmogelijkheid kan, in de gevallen waarin de werkgever ter goeder trouw handelde, gekwalificeerd worden als een geval van overmacht.

Deze situatie kan dus aanleiding geven tot de toekenning van uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, voor zover de werkloosheid betrekking heeft op de volledige dag en de werknemer de voorwaarden voorzien in de werkloosheidsverzekering vervult. Deze maatregel geldt voor de maand augustus 2017.

De werkgever die overmacht inroept moet een dossier indienen bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de vestigingsplaats van de onderneming, met daarin het bewijs dat

  •     hij zorgvuldig gehandeld heeft en dus niet verantwoordelijk is voor de werkloosheid;

     

  •     het hierdoor onmogelijk is de met naam genoemde werknemers tewerk te stellen gedurende de vermelde periode, mede omdat geen andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

     

Nieuwe accreditaties

De regering gaf het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opdracht extra analyses uit te voeren van de hoeveelheid fipronil in eieren. Daarvoor is bijkomende controlecapaciteit nodig van geaccrediteerde laboratoria.

Belac, de Belgische Accreditatieinstelling, ontving ondertussen twee nieuwe accreditatie-aanvragen van laboratoria. Minister Kris Peeters heeft Belac de opdracht gegeven een snelle procedure te gebruiken om de aanvragen te onderzoeken. Er wordt verwacht dat nog andere laboratoria een uitbreiding van hun accreditatie zullen vragen.

Kris Peeters: “Belac zal de aanvragen snel onderzoeken en op een correcte manier. Men moet er zeker van zijn de betrokken labo’s correct werken.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
10 augustus, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht IN PDF KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters neemt twee maatregelen in de aanpak van de fipronilcrisis.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/eieren_crisis.jpg">