Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij krijgt grotere economische rol

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij krijgt een grote rol toebedeeld om te investeren in de Belgische economie. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist.

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters: “De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal een veel actievere rol spelen als investeerder in economische sleutelsectoren. De regering besliste eerder al om alle federale overheidsparticipaties bij de Investeringsmaatschappij onder te brengen. Ook werd de expertise versterkt. De Investeringsmaatschappij zal een rol spelen bij het verder versterken en uitbouwen van de Belgische economie. Ze wordt een partner bij het uitvoeren van het investeringspact.”

De ministerraad keurde vandaag het eerste beheerscontract goed tussen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en de Belgische staat. Hoewel de FPIM al sinds 1962 bestaat, gebeurde dat al die tijd niet. Het sluiten van een beheercontract was een aanbeveling uit een evaluatie uit 2015. Het contract zorgt voor meer transparantie en verduidelijkt de relatie met andere overheidsinstellingen.

De regering besloot eerder al om alle federale overheidsparticipaties te centraliseren bij de FPIM. De expertise van de investeringspartij werd ook versterkt.

Met de beslissing die de ministerraad vandaag nam, wordt de economische rol van de FPIM verder versterkt. Het nieuwe beheercontract bevat een kader van kennisgroepen en speerpuntsectoren waar FPIM zijn participaties op moet focussen.

De portefeuille van FPIM is transversaal onderverdeeld in vier kennisgroepen:

  •     financiële sector en vastgoed;

  •     infrastructuur en industrie;

  •     nieuwe economie en innovatie; en

  •     maatschappelijk ondernemen.

Binnen het transversale organisatiemodel van de globale portefeuille van FPIM aan de hand van de vier kennisgroepen bepaald, focust FPIM haar inspanningen als investeringsmaatschappij in het bijzonder op de volgende strategische speerpuntsectoren:

  •     luchtvaart;

  •     vastgoed;

  •     netwerken;

  •     internationale investeringen; en

  •     innovatie.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
6 juli, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij krijgt een grote rol toebedeeld om te investeren in de Belgische economie.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/IMG_D17BFC-259F0F-793071-976A46-302585-81A5D3.jpg">