F-35 biedt Belgische bedrijven economische return van 3,69 miljard

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters wijst op de aanzienlijke economische return van de aankoop van 34 F-35-gevechtsvliegtuigen voor de Belgische economie.

Kris Peeters: “Met de aankoop van de 34 F-35’s garanderen we dat ons land ook de komende veertig jaar een loyale bondgenoot kan zijn binnen internationale militaire partnerschappen. Tegenover de aankoopprijs van 3,8 miljard euro staat een aanzienlijke economische return van 3,69 miljard euro voor Belgische bedrijven. Daarnaast investeren we in nieuwe voertuigen en drones, goed voor een bijkomende economische return van 990 miljoen euro. Tot slot plannen we samen met Nederland aankopen van fregatten en mijnenvegers en ook daar wordt een belangrijke economische return verwacht.”

De aankoop van de F-35’s gaat gepaard met een economische activiteiten voor Belgische bedrijven voor een geschatte omzet van 3,69 miljard. De return is daarmee van ongeveer dezelfde grootorde als de aankoopprijs van de vliegtuigen. Van de twee offertes die de overheid ontving, biedt de F-35 daarmee de beste prijs en de hoogste return.

De economische return situeert zich op drie niveaus:

    1.   De deelname van Belgische bedrijven aan de productie van het betreffende vliegtuig. Met een wereldwijd volume van maximaal 3.000 vliegtuigen is dit een potentiële industriële en technologische betrokkenheid die verder kan reiken dan 2030.

    2.   Deelname van Belgische bedrijven aan de verdere ontwikkeling van het vliegtuig op lange termijn. Dit is een potentiële betrokkenheid tot 2050-2060.

    3.   Het creëren van kansen voor Belgische bedrijven in andere industriële sectoren verband houden met veiligheid.

De projecten zijn zeer divers en worden om veiligheidsredenen niet gepubliceerd. Ze betreffen de ontwikkeling van nieuwe producten (software en hardware) en methoden, evenals de productie en levering van materialen, onderdelen en diensten.

Van de economische return van 3,7 miljard € is naar schatting 30,5% bestemd voor bedrijven in Wallonië, 19,1% voor bedrijven in Brussel en 50,4% voor bedrijven in Vlaanderen.

De deelname van Belgische bedrijven aan het F-35-programma kan daarnaast ook extra omzet genereren buiten het programma. Door hun deelname verwerven onze bedrijven bijkomende technologische know-how. Daardoor kunnen ze ook aantrekkelijke partners worden voor andere luchtvaartbedrijven zoals Airbus. Bovendien had Lockheed Martin bij de voorbereiding van de offerte nauw contact met 92 Belgische bedrijven. Het luchtvaartbedrijf heeft daardoor een goed zicht op de know-how en het potentieel van Belgische bedrijven, wat in hun voordeel kan spelen voor toekomstige contracten.

Om de financieringskost van in totaal 277,48 miljoen euro voor Belgische bedrijven die deelnemen aan het F-35-programma – voor bijvoorbeeld aan de aankoop van licenties of know-how – te overbruggen, overweegt de regering terugvorderbare voorschotten te voorzien uit de begroting van defensie. Dit aspect moet in de zeer

nabije toekomst worden besproken met vertegenwoordigers van de industriële sector, de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid.

Er wordt een permanent overlegplatform met gemeenschappen en gewesten opgericht, om toe te laten aan het bedrijfsleven om input te leveren rond de organisatie van de samenwerking tussen industrie en overheid.

Investeringen in voertuigen, drones en schepen

Naast de aankoop van de F-35’s, heeft de regering beslist aankopen van militaire voertuigen, drones en schepen te doen in samenwerking met Europese en Amerikaanse partners. Ook hier is er opnieuw een belangrijke economische return.

Voor de aankoop van de 382 Griffons en 60 Jaguars bij het Franse consortium van Nexter, Thales en Arquus, is een bedrag van 1,6 miljard euro toegezegd. Het consortium maakte al afspreken met Belgische toeleveranciers, waarde er ook hier een aanzienlijke economische return is voor ons land. Voor de productie gaat het om 889 miljoen euro, voor het onderhoud komt daar nog eens jaarlijks 60 miljoen euro bij vanaf 2025. De Belgische bedrijven die zullen deelnemen zijn onder andere FN, MECAR, TBE, Thales Hasselt, Esterline, Xenics, Atos en CMI FR.

Daarnaast worden 4 MALE-drones voor een waarde van 226 miljoen euro aangekocht bij de Amerikaanse producent General Atomics. De producent verbindt er zich toe over te gaan tot een belangrijke kennisoverdracht aan de Belgische bedrijven en ze te blijven betrekken bij de wereldwijde ontwikkeling en productie van hun apparatuur. Voor onze bedrijven is de kennisoverdracht essentieel om technologisch gezien een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een Europees drone-project.

General Atomics voorziet contracten voor Belgische bedrijven voor een waarde van 102 miljoen euro, gespreid over de komende 20 jaar. Onder meer Sabca, Thales Belgium en Esterline worden betrokken. Bovendien zijn er mogelijke opportuniteiten voor Newtec, Sonaca, Droneport en BMT.

In samenwerking met Nederland wordt geïnvesteerd in nieuwe fregatten en mijnenvegers. Nederland organiseert de aanbesteding voor vier fregatten, waarvan twee voor België zijn bestemd. België op zijn beurt organiseerde de aanbesteding voor twaalf mijnenvegers, waarvan de helft voor Nederland bestemd is. Momenteel zijn er drie Europese scheepswerven in de running, waaronder twee Franse en één Nederlands-Belgische. De mijndetectiesystemen, de zogenaamde 'toolbox', maken gebruik van de nieuwste technieken op de markt. Daarnaast is samenwerking met andere Europese landen mogelijk, aangezien de Franse Marine al belangstelling heeft getoond om toe te treden tot het Belgisch-Nederlandse Memorandum of Understanding. De toekenning van de aanbesteding wordt begin 2019 verwacht. Aangezien de aanbesteding onderhoudsfaciliteiten voorschrijft in nabijheid van de Belgisch-Nederlandse vloot, mag ook hier verwacht worden dat er een aanzienlijke lokale economische return is.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
25 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Kris Peeters wijst op de aanzienlijke economische return van de aankoop van 34 F-35-gevechtsvliegtuigen voor de Belgische economie

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/F35-NS.jpg">