Europees Arbeidsagentschap moet rond meest fraudegevoelige sectoren kunnen werken

De Europese Raad van Ministers van werk sprak vandaag zijn steun uit voor de oprichting van een Europese Arbeidsagentschap. Een volgende onderhandelingsfase tussen de Europese Raad, Commissie en het Parlement gaat daarmee van start. In naam van België pleit vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters voor een ruime invulling van het agentschap.

Kris Peeters: “Een Europees Arbeidsagentschap kan een belangrijke rol spelen bij de strijd tegen sociale dumping en het doen naleven van het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Daarvoor moet het agentschap zijn rol kunnen spelen in die sectoren waar sociale fraude het grootst is. We pleiten er met België dan ook voor dat de transport- en luchtvaartsector binnen de bevoegdheden van het agentschap valt. We vragen dat het agentschap er komt tegen het einde van de huidige Europese legislatuur.”

De Europese Raad van Ministers van werk schaarde zich vandaag achter de oprichting van een Europees Arbeidsagentschap. Europees commissaris voor werk Marianne Thyssen lanceerde vorig jaar een initiatief voor een dergelijk agentschap en onder het Bulgaarse voorzitterschap werden onderhandelingen opgestart. In september vroeg minister Peeters samen met collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg aan het Oostenrijkse voorzitterschap om spoed te zetten achter de oprichting van het agentschap. Het agentschap zou er moeten komen voor mei 2019.

Het agentschap zal 4 grote taken krijgen:

 •     Het bevorderen van de informatie-uitwisseling

  over rechten en plichten in het kader van de

  grensoverschrijdende mobiliteit van

  werknemers

 •     De coördinatie tussen lidstaten bevorderen bij de

  grensoverschrijdende handhaving van de

  desbetreffende EU-wetgeving.

 •     Het bemiddelen tussen de overheden van lidstaten

  bij grensoverschrijdende geschillen tussen hen.

 •     Het vergemakkelijken van oplossingen bij ernstige

  verstoringen van de arbeidsmarkt.

Het Arbeidsagentschap moet helpen om verschillende uitdagingen waar de Europese arbeidsmarkt mee kampt, aan te pakken. Zo is er de gebrekkige begeleiding van werknemers, werkgevers en zelfstandigen in grensoverschrijdende situaties. Ook het gebrek aan samenwerking tussen nationale arbeidsautoriteiten, zorgt regelmatig voor problemen.

Voor ons land is het belangrijk dat het Arbeidsagentschap een ruime invulling krijgt. Zo moet het agentschap bevoegd zijn voor de fraudegevoelige transportsector. Dat is voorzien in het huidige voorstel, maar een aantal Oost-Europese landen plaatsen er nog vraagtekens bij. Ons land vraagt bij monde van minister Peeters ook dat ook de Rome I- verordening onder het agentschap valt. Die verordening, die bepaalt welk arbeidsrecht van toepassing is, is onder andere voor de luchtvaartsector van belang. Ook daar bleek de laatste maanden dat de correcte toepassing van het arbeidsrecht geen evidentie is.

De uiteindelijke oprichting van het agentschap, legt geen bijkomende lasten of verplichtingen op aan de lidstaten en respecteert de bevoegdheden van de lidstaten op vlak van arbeidsinspectie. Ze gaat uit van het samenvoegen en het verbeteren van een reeks bestaande EU-diensten.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
6 december, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De Europese Raad van Ministers van werk sprak vandaag zijn steun uit voor de oprichting van een Europese Arbeidsagentschap.

" data-share-imageurl="http://krispeeters.be/sites/default/files/europees-arbeidsagentschap_NS.jpg">